BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trenkner Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kształtowanie środowiska sprzyjającego dzieleniu się wiedzą
Creating Favorable Conditions for Knowledge-sharing
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 792-800, bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Wiedza, Strategia personalna, Kultura
Knowledge, Personnal strategy, Culture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W referacie przedstawiono kulturowe uwarunkowania transferu wiedzy w organizacji, wskazano działania prowadzące do kształtowania i stymulowania zachowań zorientowanych na transfer wiedzy oraz zaprezentowano przykłady praktyk stosowanych w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the cultural conditions of knowledge transfer in organizations, identifies steps to shape the formation and stimulate knowledge transfer oriented behaviour, and presents the examples of practices in this area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Evans Ch., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
 2. Glińska-Neweś A., Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Dom Organizatora, Toruń 2007.
 3. Gurteen D., Creating a knowledge sharing culture, www.gurteen.com/gurteen/ gurteen.nsf/id/ksculture, 9.06.2009.
 4. Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2006.
 5. Klincewicz K., Systemy i struktury gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy, [w:] D. Jemielniak, A. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą, WAiP, Warszawa 2008.
 6. Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą, Difin, Warszawa 2007.
 7. Krok E., Wiedza w firmie (4), "Personel" 2006, nr 4.
 8. Morawski M., Zarządzanie wiedzą w perspektywie personalnej, [w:] K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005.
 9. Morawski M., Zarządzanie wiedzą. Organizacja - system - pracownik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1146, AE, Wrocław 2006.
 10. Staniewki M., Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą, [w:] D. Jemielniak, A. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą, WAiP, Warszawa 2008.
 11. Strojny M., Strategia zarządzania wiedzą w KPMG, [w:] B. Wawrzyniak (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu