BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbaniak Bogusława (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Menedżer w środowisku starzejących się zasobów pracy
Manager among Ageing Human Resources
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 801-811, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Zarządzanie menedżerskie, Ludzie starsi
Diversity management, Managerial managing, Elderly people
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Postępujące procesy starości demograficznej prowadzą do dekompozycji dotychczasowej struktury zasobów pracy według wieku. W związku z tym kadra menedżerska będzie coraz częściej zobligowana do podjęcia nowych kwestii związanych z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie starzenie się zasobów pracy będzie miało wpływ na osiąganie celów organizacyjnych. W artykule przedstawiono obszary ZZL oraz przykładowe zadania dla menedżerów liniowych dotyczące starszych pracowników. Omówiono także wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród menedżerów liniowych na temat ich doświadczeń w kierowaniu pracą starszych pracowników. Chodzi o szerokie spektrum działań objętych zarządzaniem różnorodnością ze względu na wiek w miejscu pracy.(abstrakt oryginalny)

The ageing of societies affects workforce structures existing in enterprises. Employment will undergo age-related polarization. There is a whole range of stereotyped views on the job performance of older workers and their wishing, or not, to be still active and on what to do to encourage their activity - the period of readily available early retirement is coming to an end and the official retirement age will be gradually raised - whether the ageing labour force likes it or not. The discussed research aims at the selected problems of the line managers managing ageing human resource. Managing a diverse-age workforce will become a sought-after skill of the line managers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bovenschulte M., Huch M., Preliminary Synthesis Paper based on the results of the European JPJ-Workshop on 28/29 January 2010, Berlin. Joint Programming Initiative More Years, Better Lives. The Potentials and Demographic Change, presented by German Federal Ministry of Education and Research (BMBF), 5.03. 2010.
 2. Ester P., Muffels R., Schippers J., Wilthagen T. (red.), Innovating European Labour Markets. Dynamics and Perspectives, Edward Elgar Publishing Limited, UK, USA, 2008.
 3. Grzegorzewska M., Minty P., EU labour markets in time of economic crisis, prezentacja na konferencji Employment in Europe 2009, 2 grudnia 2009, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, eie2009_conf_eu_lm_en[1], 7.03.2010.
 4. Ivancevich J.M., Human Resource Management, McGraw-Hill, 2004.
 5. New Perspectives on a Longer Working Life In Croatia and Slovenia, The Institute of Economics, Friedrich-Ebert-Stiftung, Zagreb 2008.
 6. Skirbekk V., Age and individual productivity: a literature survey, MPIDR Working Paper no 28, Rostock, Max Planck Institute for Demographic Research, http://www.demogr.mpg.de./papers/working/wp-2003-028.pdf, 22.03.2010.
 7. Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, program przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 17 października 2008.
 8. Statistics in Focus, Eurostat, 2010, 13.
 9. Stępień Ł., Wynagrodzenia pracowników o różnym stażu pracy w 2009 roku, portal Sedlak &Sedlak Wynagrodzenia.pl, 8.03.2010.
 10. Strenger C., Ruttenberg A., Życie zaczyna się po czterdziestce, "Harvard Business Review. Polska", październik 2008.
 11. Urbaniak B., Zatrudnienie i instytucje rynku pracy w warunkach starzejących się zasobów pracy - badania dla Polski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 12. Watson D., Pichler F., Wallace C., Subjective Well-being in Europe. Second European Quality of Life Survey, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu