BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Igielski Michał (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Rola kadry menadżerskiej podczas wprowadzania zmian w przedsiębiorstwach
Role of the Manager Staff while Implementing Changes in Enterprises
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 1107-1121, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Konkurencja, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Zarządzanie zmianami, Kierownicy w przedsiębiorstwie
Globalization, Competition, Enterprise competitiveness, Change management, Managers in a enterprise
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W czasach współczesnej gospodarki, tylko przedsiębiorstwa posiadające odpowiednie zasoby ludzkie, wyposażone w potrzebną wiedzę, są wstanie stawić czoła konkurencji, co prowadzi do osiągnięcia sukcesu. Posiadanie kapitału ludzkiego o najwyższej jakości stwarza możliwość sprostania wyzwaniom rynkowym, które sprzężone ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu, wymuszają nieustanne reakcje. Pośród nich największą rolę odgrywają przemiany o charakterze: psychologicznym, społecznym, kulturalnym, politycznym, technologicznym i ekonomicznym, co przekłada się na fakt, iż w centrum zainteresowania pojawiają się kwestie związane z kształtowaniem kompetencji menadżerów, których głównym zadaniem w codziennej pracy jest właśnie wdrażanie i nadzór nad wprowadzanymi zmianami w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Dlatego celem niniejszego artykułu jest wskazanie roli, jaką odgrywają współcześni menedżerowie, podczas wprowadzania zmian w polskich firmach. (abstrakt oryginalny)

In the days of the contemporary economy, only enterprises having appropriate human resources which are equipped with the needed knowledge, are will get up to face up to the competition what is leading to achieving success. Holding the human capital about the best quality is creating the possibility of meeting market challenges, which conjugated as amended occurring in surroundings, ceaseless reactions are extorting. Amongst them transformations are playing the greater role about character: psychological, social, cultural, political, technological and economic. He is transferring it oneself to the situation, in which in the centre an interests appear the issues associated with the forming of competence of managers, of which in the routine work just implementing and the supervision of implemented changes in functioning of enterprises are a main objective. Therefore indicating the role contemporary managers are playing which, while leading is a purpose of the present article of changes in Polish companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Abell, D.F. (1993). Managing with dual strategies. Mastering the Present. Preempting the Future. New York: The Free Press. A Division of Macmillan, Inc.
 2. Adamkiewicz-Drwiłło, H.G. (2010). Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.
 3. Analiza trendów rozwojowych i podejmowanych partnerskich inicjatyw i projektów gospodarczych. Przygotowanie do planowania i zarządzania zmianą gospodarczą w województwie małopolskim., PwC, Eurokreator (2013) http://www.cnz.eurokreator.eu/dokumenty/analizy/Analiza_trendow_rozwojowychKrakowski-Obszar-Metropolitalny.pdf (15.01.2015).
 4. Antoszkiewicz, J.D. (2013). W pogoni za konieczną zmianą. Kreatywność i przedsiębiorczość menedżera. W: E. Gołębiowska, Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji. Łódź: Wydawnictwo Społeczna Akademia Nauk.
 5. Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE.
 6. Drucker, P.F. (2009). Zarządzanie XXI wieku - wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
 7. Drucker, P.F. (2004). Menadżer skuteczny. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
 8. Grzesiuk, K. (2010). Zarządzanie zmianą w aspekcie funkcjonowania człowieka w biznesie. W: K. Machowicz, Newralgiczne aspekty współczesnych relacji między człowiekiem a biznesem. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 9. Jarmołowicz, W., Kościński, M. (2004). Menedżerowie - ich rola i pozycja we współczesnej gospodarce, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 4, s. 147-148.
 10. Jick, T. (2003). Zarządzanie zmianą i okresem przejściowym, Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes, s. 9.
 11. Koźmiński, A., Piotrowski, W. (1998). Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa: PWN.
 12. Mintzberg, M. (1975). The Manager's Job: Folklore and Fact, Harvard Business Review, July-August, pp. 78-86.
 13. Paliwoda-Matiolańska, A. (2009). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 14. Penc, J. (1999). Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Agencja Wydawnicza Placet.
 15. Wachowiak, P., Gregorczyk, S., Grucza, B., Ogonek, K. (2004). Kierowanie zespołem projektowym, Warszawa: PWE.
 16. Wendt, R. (2010). Zarządzanie zmianą w polskiej firmie. Jak w praktyce wykorzystać szansę na rozwój bez porażek. Warszawa: Wydawnictwo Dom Wydawniczy Zacharek.
 17. Stankiewicz, M.J. (2000). Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa. Gospodarka Narodowa, Nr 7-8, s. 22.
 18. Sztucki, T. (2001). Marketing przedsiębiorcy i menedżera. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 19. Zarębska, A. (2002). Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu