BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworski Jacek (Gdansk School of Banking)
Tytuł
Filing Systems in Polish SME Sector and Information Gaps Reported by Entrepreneurs
Systemy ewidencyjne w polskim sektorze MŚP a luki informacyjne zgłaszane przez przedsiębiorców
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 633-642, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Luka informacyjna, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorca, Przedsiębiorczość
Information gap, Small business, Entrepreneur, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest analiza wpływu prowadzonych systemów ewidencyjnych na zgłaszane luki informacyjne przez polskie małe i średnie przedsiębiorstwa. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano poszczególne systemy ewidencyjne oraz ich pojemność informacyjną. W drugiej przedstawiono wyniki badań ankietowych wraz z analizą statystyczną zgłaszanych przez przedsiębiorców braków informacji utrudniających podejmowanie decyzji krótko- i długoterminowych.(abstrakt oryginalny)

The main goal of the paper is to analyze the impact of provided filing systems on information gaps reported by the Polish small and medium enterprises. In the first part of the paper, various filing systems with their information capacity are characterized. The second part presents the results of a questionnaire survey with the statistical analysis of information gaps reported by entrepreneurs, which hinder short- and long-term decision-making.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Act of February 15, 1992, about the income tax from legal persons, DzU 2000 nr 54, poz. 654, as amended.
 2. Act of July 26, 1991, about the income tax from natural persons, DzU 2000 nr 14, poz. 176, as amended.
 3. Act of November 20, 1998, about the flat-rate tax on some parts of income of natural persons, DzU 1998 nr 144, poz. 930, as amended.
 4. Act of September 29, 1994, about accounting, DzU 2002 nr76, poz. 694 as amended.
 5. Balicki A., Makać W., Metody wnioskowania statystycznego [Methods of Statistical Inferencje], Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 6. Barańska Z., Podstawy metod statystycznych dla psychologów [Fundamentals of Statistical Methods for Psychologists], Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 7. Jaworski J., Jak wykorzystać podatkową księgę przychodów i rozchodów do zarządzania małym przedsiębiorstwem [How to Use Revenue and Disbursement for Management of Small Enterprises], "Rachunkowość" nr 9, Warszawa 2008a.
 8. Jaworski J., Wpływ ewidencyjnych odstępstw podatkowych na ocenę kondycji finansowej małego przedsiębiorstwa [Changes in Information Needs and the Policy of Simplification in Accounting for Small Enterprises in Poland], [in:] Rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 502, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 11, Szczecin 2008b.
 9. Makać W., Urbanek-Krzystofiak D., Metody opisu statystycznego [Methods of Statistical Description], Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
 10. Martyniuk T., Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja - podatki - ewidencja - sprawozdawczość [Small Enterprise. Registration - Taxes - Recording - Reporting], ODDK, Gdańsk 2009.
 11. Pogodzińska-Mizdrak E., Przegląd ekonomicznych i pozaekonomicznych problemów małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [Review of Economic and Non-economic Problems of Small and Medium Enterprises in Poland], [in:] Rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 502, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 11, Uniwersytetu Szczeciński, Szczecin 2008.
 12. Sobolewski H., Informacje ekonomiczne przy podejmowaniu decyzji w małych i średnich przedsiębiorstwach [Economic Information in Taking Decision in Small and Medium Enterprises], [in:] T. Wiśniewski (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 515, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 13, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 13. Żołnierski A. (red.), Raport o stanie sektora małych I średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008 [Report about Condition of SME Sector in Poland in 2007-2008], PARP, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu