BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowski Stanisław A. (Uniwersytet Wrocławski), Stopyra Łucja (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Wiedza ukryta, inteligencja praktyczna i intuicja w pracy menedżera
Tacit Knowledge, Practical Intelligence and Intuition in Manager's Job
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 812-826, rys., bibliogr. 29 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Gromadzenie wiedzy, Wiedza ukryta, Inteligencja
Knowledge acquisition, Tacit knowledge, Intelligence
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie wiedzy ukrytej, inteligencji praktycznej i intuicji jako istotnego zasobu decydującego o kompetencjach menedżera. Przedstawiono w nim badania dotyczące roli omawianych fenomenów (Sternberg, Argyris, Shirley, Langan-Fox). Zaprezentowano model nabywania wiedzy ukrytej według Sternberga [1999] oraz model menedżerskiej wiedzy praktycznej [Wagner, i Sternberg 1987]. Szczególne miejsce poświęcono pomiarowi tychże fenomenów. Przedstawiono charakterystykę menedżera posługującego się intuicją i opisano funkcjonowanie osób obdarzonych intuicją w określonych środowiskach pracy. W artykule sformułowano problemy badawcze i wdrożeniowe istotne dla badań i zastosowań omawianych zagadnień.(abstrakt oryginalny)

This article aims to show the tacit knowledge, practical intelligence and intuition as an essential resource which determines the managers competencies. The research on the role of discussed phenomena (Sternberg, Argyris, Shirley, Langan-Fox) are presented. The authors picture the Sternberg's Model of Tacit Knowledge Acquisition (2000) and Managerial Tacit Knowledge Model (R. Wagner and R. Sternberg, 1987). There is also a special place in this article dedicated to these phenomena measurement. In its next part the article pictures the characteristics of a manager using intuition and describes how people with deep insight operate in different work environment. The authors end the paper with defined research and implementation problems, crucial for the research and implementation of the issues discussed in the article.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agor W.H. (red.), Intuicja w organizacji. Jak twórczo przewodzić i zarządzać, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 2. Argyris Ch., Tacit knowledge and managment, [w:] Sternberg R.J, Horvath J.A. (red.), Tacit Knowledge in Professional Practice. Researcher and Practitioner Perspectives, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Mahwah, New Jersey 1999.
 3. Balas R., Intuicyjny styl poznawczy a rola metafor w twórczości, "Przegląd Psychologiczny"2001, 44, s. 175-187.
 4. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1997.
 5. Goleman D., Inteligencja społeczna, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007.
 6. Hansen M.T., Nohria N., Tierney T., What's your strategy for managing knowledge?, "Harvard Business Review", 1999 March-April, s. 106-116.
 7. Harper S.C., Intuicja: Co odróżnia dyrektorów od kierowników niższych szczebli, [w:] W.H. Agor (red.), Intuicja w organizacji. Jak twórczo przewodzić i zarządzać, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 8. Klein G., The Power of Intuition: How to Use Your Gut Feelings to Make Better Decisions at Work, Doubleday 2003.
 9. Kolańczyk A., Intuicyjność procesów przetwarzania informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1991.
 10. Kolańczyk A., Trójczynnikowy model intuicji twórczej - niejawna samokontrola, uwaga ekstensywna i przewartościowanie znaczeń, [w:] J. Kozielecki (red.), Nowe idee w psychologii, GWP, Gdańsk 2009.
 11. Maruszewski T., Psychologia poznania, GWP, Gdańsk 2002.
 12. Mintzberg H., Planning on the left side and managing on the right, "Harvard Business Review On Human Relation" 1979.
 13. Myers D.G., Intuicja. Jej siła i słabość, Moderator, Wrocław 2004.
 14. Nęcka E., Inteligencja. Geneza. Struktura. Funkcje, GWP, Gdańsk 2003.
 15. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa 2000.
 16. Nosal Cz., Diagnoza typów umysłu: rozwinięcie i zastosowanie teorii Junga, PWN, Warszawa 1992.
 17. Nosal Cz., Psychologia myślenia i działania menedżera. Rozwiązywanie problemów. Podejmowanie decyzji. Kreowanie strategii, Wydawnictwo AKADE, Wrocław 2001.
 18. Nosal Cz., Myślenie intuicyjne - fenomenologia i prawdopodobne mechanizmy, [w:] Z.W. Dudek (red.), Intuicja. Psychika wizyjna albo Problemy psychologii i kultury, Eneteia, Białystok 2002.
 19. Pajor K., Psychologia intuicyjnego poznania, [w:] Dudek Z.W. (red.), Intuicja. Psychika wizyjna albo Problemy psychologii i kultury, Eneteia, Białystok 2002.
 20. Springer S.P., Deutsch G., Lewy mózg, prawy mózg - z perspektywy neurobiologii poznawczej, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.
 21. Sternberg R.J, Horvath J.A. (red.), Tacit Knowledge in Professional Practice. Researcher and Practitioner Perspectives, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Mahwah, New Jersey 1999.
 22. Shirley D.A., Langan-Fox J., Intuition: A review of the literature, "Psychological Raports" 1996, 79, s. 536-584.
 23. Simon H.A., Podejmowanie decyzji menedżerskich: rola intuicji i emocji, [w:] W.H. Agor (red.), Intuicja w organizacji. Jak twórczo przewodzić i zarządzać, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 24. Terelak J., Baczyńska A., Inteligencja praktyczna jako kapitał intelektualny: teoria i pomiar, [w:] S.A. Witkowski, T. Listwan, Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa 2008.
 25. Torrf B., Tacit knowledge in teaching: Folk pedagogy and teacher education, [w:] R.J. Sternberg, J.A. Horvath (red.), Tacit Knowledge in Professional Practice. Researcher and Practitioner Perspectives, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Mahwah, New Jersey 1999.
 26. Uchnast Z., Mądrość: inteligencja praktyczna - kompetencja osobowa, [w:] J.C Czabała, E. Zastępca (red.), Psychologia kliniczna dzieciństwa i adolescencji, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2006.
 27. Vaughan F.E., Różnorodność doświadczeń intuicyjnych, [w:] W.H. Agor (red.), Intuicja w organizacji. Jak twórczo przewodzić i zarządzać, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 28. Wagner R.K., Sternberg R.J., Tacit knowledge in managerial success, "Journal of Business and Psychology" 1987, vol. 1, no 4.
 29. Witkowski S.A., Psychologiczna prognoza efektywności kierowania. Możliwości i ograniczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu