BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gładys-Jakóbik Jolanta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zmiana modeli mentalnych, jako reakcja na niepewność (nie tylko) organizacyjną
Changing Mental Models, as a Response to Uncertainty (Not Only) Organization
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 1122-1136, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Organizacja, Niepewność, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Podejmowanie decyzji, Zmiany organizacyjne
Organisation, Uncertainty, Managers in a enterprise, Decision making, Organisational change
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W tekście zostały krótko scharakteryzowane wybrane pojęcia i koncepcje, które pozwalają na lepsze zrozumienie mechanizmów podejmowania decyzji. Jednym z nich jest pojęcie dominującej logiki, rozumianej jako wpływ modeli mentalnych (map poznawczych) przedsiębiorców i menedżerów na strategie działania zarządzanych przez nich firm. Pozwala to na łączenie prac nad procesami podejmowania decyzji prowadzonych przez ekonomistów, z pracami psychologów i socjologów, wzbogacając tym samym prowadzone analizy o nowe wątki. Jak piszą K. Obłój i Shujun Zhang: "W gospodarkach przechodzących transformację, przedsiębiorcy muszą stawić czoła niezliczonej ilości wydarzeń, wyzwań i problemów, które zagrażają rozwojowi ich firm [...]...Dlatego dominująca logika działa jak soczewka, przez którą przedsiębiorcy obserwują swoje otoczenie, a następnie budują strategie działania" (Obłój, Zhang, 2011). A jak na niepewność otoczenia reagują polscy kierownicy? To pytanie na które szukam odpowiedzi w prezentowanym tekście... (abstrakt oryginalny)

The concept of dominant logic of the company, understood as a cognitive map managers and the resulting pattern of action, allows you to combine work on decision-making processes conducted by economists , the work of psychologists and sociologists. As emphasized in the work of the authors of the aforementioned publication: "In transition economies, businesses have to face a myriad of events , challenges and problems that threaten the development of their businesses [ ...] ... So dominant logic acts as a lens through which entrepreneurs observe your surroundings , and then building strategies." (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker, G. (1993). Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Warszawa: PWN.
 2. Bettis, R.A., Prahalad, C.K. (1995). Dominant logic: retrospective and extension. Strategic Management Journal, vol. 16.
 3. Gardawski, J. (1992). Robotnicy 1991. Świadomość ekonomiczna w czasach przełomu. Warszawa: Fundacja F. Eberta w Polsce.
 4. Gilejko, L. (2002). Społeczeństwo a gospodarka. Socjologia ekonomiczna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 5. Harrison, L.E., Huntington, S.P. (red.) (2003). Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw. Poznań: Zysk i S-ka.
 6. Koralewicz, J., Ziółkowski, M. (2003). Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym 1988-2000. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar / Collegium Civitas Press.
 7. Kozek, W. (1994). Mentalność ekonomiczna Polaków. Jej obraz i konsekwencje. W: W. Morawski (red.). Zmierzch socjalizmu państwowego. Szkice z socjologii ekonomicznej. Warszawa: PWN.
 8. Masłyk-Musiał, E. (1999). Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej.
 9. Marczuk, S. (1993). Dylematy przekształceń gospodarczych. W: Marczuk S., Sowa K.Z. (red.). Studia nad transformacją polskiej gospodarki. Rzeszów: Wydawnictwo WSP.
 10. Marody, M. (2000). Kulturowe aspekty zmiany społecznej. W: Mardy M. (red.). Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 11. Marody, M., Rychard, A. (2000). Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej. Warszawa: Wydawnicwo IfiS PAN.
 12. Morawski, W. (2001). Socjologia ekonomiczna. Warszawa: PWN.
 13. Marmuszewski, S. (2003). Potoczna percepcja biedy i bogactwa a rozwój kapitalizmu. W: G. Skąpska (red.). Bieda i bogactwo w polskiej kulturze i świadomości. Kraków: Universitas.
 14. Obłój, K., Zhang, S. (2011). Przekraczaj rzekę po kamieniach: analiza dominującej logiki chińskich przedsiębiorców. Warszawa: Akademia L. Koźmińskiego, Master of Business Administration, Nr 2 (112), s. 45-63.
 15. Reykowski, J. (1990). Ukryte założenia normatywne jako osiowy składnik mentalności. W: J. Reykowski, K. Skarżyńska, M. Ziółkowski (red.). Orientacje społeczne jako element mentalności. Poznań: Nakom.
 16. Reykowski, J. (1993). Zmiany systemowe a mentalność polskiego społeczeństwa. W: J. Reykowski (red.). Wartości i postawy Polaków a zmiany systemowe. Szkice z psychologii politycznej. Warszawa: Instytut Psychologii PAN.
 17. Stoner, J.A.F., Freeman, E.R., Gilbert, D.R.jr. (2011). Kierowanie. Wyd II, Warszawa: PWE.
 18. Szczerski, T. (2012). Planowanie jako walka z niepewnością. W: B. Glinka, M. Kostera (red.). Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania. Warszawa: Oficyna Wolters&Kluwer business.
 19. Sztompka, P. (1993). Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufanie, lojalność solidarność. W: P. Sztompka (red.) Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji. Warszawa-Kraków: PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu