BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kutscheid Markus (Slovak University of Agriculture in Nitra), Kapsdorferová Zuzana (Slovak University of Agriculture in Nitra), Kadlečíková Mária (Slovak University of Agriculture in Nitra)
Tytuł
Strategy Development in German Companies
Strategie rozwoju w niemieckich przedsiębiorstwach
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2014, nr 77, s. 47-58, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne
Enterprise development, Company development strategy, Strategic management
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Celem zarządzania strategicznego jest określenie potencjału przedsiębiorstwa na osiągnięcie sukcesu obecnie i w przyszłości. Dla przedsiębiorstwa nastawionego na zysk (for-profit) oznacza to identyfikację i rozwój niewykorzystywanych obecnie możliwości sprzedaży oraz tych, które pojawią się w przyszłości. Wymaga to dobrej znajomości rynków, nowych osiągnięć technologicznych i nadążania za zmianami społecznymi. Pracownicy, wynalazki, procesy i organizacja muszą być ze sobą spójne tak, by klient otrzymywał we właściwym momencie oczekiwaną przez siebie wartość dodaną. Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju pozwala osobom zarządzającym przedsiębiorstwem zebrać i przeanalizować potrzebne informacje, które pozwalają wspierać menedżerów w podejmowaniu decyzji dotyczących spójności przedsiębiorstwa, jak też w ustalaniu celów i planów działań. To właśnie sprawia, że zarządzanie strategiczne jest tak cenne w biznesie. Badanie przeprowadzone wśród niemieckich menedżerów wykazało do jakiego stopnia systematyczna strategia rozwoju jest realizowana przez niemieckie przedsiębiorstwa i jakie instrumenty zarządzania strategicznego są w tym procesie wykorzystywane. Ponadto, badanie pozwoliło na określenie jakie są skutki takiego podejścia do biznesu i odpowiedziało na pytanie czy przedsiębiorstwa systematycznie wdrażające strategię rozwoju osiągają na rynku większy sukces niż ich mniej strategicznie nastawiona konkurencja. Na uwagę zasługuje również fakt, że w niniejszej pracy dokonano porównania pomiędzy przedsiębiorstwami państwowymi (rozumianymi tutaj jako organizacje nonprofit) i przedsiębiorstwami prywatnymi (organizacje for-profit). Przeprowadzone analizy wykazały, że zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych nie różni się zasadniczo. Praktycznie wszyscy menedżerowie uczestniczący w badaniu uważają, że strategia jest ważna, bardzo ważna albo wręcz kluczowa dla sukcesu firmy, ale jedynie jedna trzecia z nich systematycznie analizuje i weryfikuje strategię rozwoju firmy. Badanie wykazało również, że większość przedsiębiorstw konsekwentnie realizujących i weryfikujących swoje strategie rozwoju osiąga sukces. Niemniej jednak badanie nie wykazało w sposób rozstrzygający czy przedsiębiorstwa te uzyskują lepsze wyniki pod względem wzrostu sprzedaży i zysku aniżeli ich konkurencja, która nie kieruje się zasadą strategicznej spójności wszystkich elementów przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ansoff H.I. 2007. Strategic Management. Classic edn. Haundmills, New York. Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-52548-1.
  2. Barney J.B., Hesterly W.S. 2010. Strategic Management and Competitive Advantage. Prentice Hall 3rd edn. 8.
  3. Bleicher K. 2011. Das Konzept integriertes Management - Visionen, Missionen, Programme. 8th edn. Frankfurt am Main. Campus. ISBN 978-3-593-39440-4.
  4. Chandler A.D. 1990. Strategy and Structure - Chapters in the History of the American Industrial Enterprise. Cambridge Massachusetts, London. The MIT Press. ISBN 0-262-530009-0.
  5. Drucker P.F. 2007. Alles über Management. Heidelberg : Redline, 63-102.
  6. Gälweiler A. 2005. Strategische Unternehmensführung. Campus 3rd edn. 71.
  7. Malik F. 2011. Strategie - Navigieren in der Komplexität der neuen Welt. Campus, 71.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu