BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulc Karolina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Lenart Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Właściwości reologiczne aglomerowanej żywności w proszku dla dzieci
Rheological Properties of Agglomerated Food Powders for Children
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2009, R. 16, nr 1 (62), s. 46-56, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Food : Science - Technology - Quality
Słowa kluczowe
Żywność, Dzieci, Jakość produktów żywnościowych, Badanie żywności, Technologia produkcji żywności, Towaroznawstwo żywności, Właściwości reologiczne
Food, Children, Food quality, Food research, Food production technology, Food commodities, Rheological properties
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszej pracy badano wpływ składu surowcowego, sposobu aglomeracji i rodzaju cieczy nawilżającej na właściwości reologiczne sproszkowanych odżywek dla dzieci. Aglomerację przeprowadzono dwoma metodami: w pneumatycznie i mechanicznie wytwarzanym złożu fluidalnym. Modelową żywność w proszku stanowiły mieszaniny tworzone na bazie takich proszków, jak: mleko w proszku, kaszka ryżowa, cukier puder i proszek truskawkowy. Pomiary wykonywano w teście bezpośredniego ścinania, według procedury pomiarowej zgodnej z teorią Jenike, przy czterech poziomach naprężenia konsolidującego z zakresu 4,6 - 17,2 kPa. Wyznaczono parametry plastycznego płynięcia badanych aglomeratów odżywek dla dzieci, takie jak: kohezyjność, kąt tarcia wewnętrznego, wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie, największe naprężenie konsolidujące, indeks płynięcia. Test jednoosiowego ścinania umożliwił scharakteryzowanie właściwości reologicznych badanych aglomeratów sproszkowanych odżywek dla dzieci oraz wykazanie różnych właściwości kohezyjnych tych materiałów. Funkcja płynięcia określa utworzone aglomeraty sproszkowanych odżywek dla dzieci jako materiały słabo kohezyjne, łatwo płynące oraz jako materiały kohezyjne, trudno płynące w zależności od naprężenia konsolidującego. (abstrakt oryginalny)

In the reported study, the effect was investigated of raw material composition, agglomeration method, and type of moistening liquid on the rheological properties of agglomerated baby food powders. The agglomeration process was performed using two methods: in a pneumatically and in a mechanically generated fluidized bed. The model food powders were mixtures composed of such powders as: milk powder, rice gruels, icing sugar, and strawberry powder. The measurements were carried out using a uniaxial shear test according to the measuring procedure conformable with the theory of Jenike, at four levels of consolidating stress in the range of 4.6-17.2 kPa. The following parameters of plastic flow of the agglomerates of baby food examined were determined: cohesion, internal angle of friction, unconfined yield strength, the highest consolidating stress, and flow index. The unconfined yield stress test made it possible to characterize the rheological properties of food powders for children analysed and to show various cohesive properties of those materials. Based on the flow function, the produced agglomerates of food powders for children are described as poorly cohesive, not easily flowing depending on the consolidating stress. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Al Mahdi R., Nasirpour A., Banon S., Scher J., Desobry S.: Morphological and mechanical properties of dried skimmed milk and wheat flour mixtures during storage. Powder Technol., 2006, 163, 145-151.
 2. Domian E., Koper T., Lenart A.: Wpływ sposobu suszenia na płyniecie kaw rozpuszczalnych, Acta Agrophysica, 2004, 3(3), 315-324.
 3. Domian E.: Właściwości modelowej żywności w proszku w aspekcie metody aglomeracji. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2005, 4 (45), 87-97.
 4. Faqih A. N., Alexander A. W., Muzzio F. J., Tomassone M. S.: A method for predicting hopper flow characteristics of pharmaceutical powders. Chem. Eng. Sci., 2007, 62, 1536-1542.
 5. Fitzpatrick J.J., Barringer S.A., Iqbal T.: Flow property measurement of food powders and sensitivity of Jenike's hopper design methodology to the measured values. J. Food Eng., 2004, 61, 399-405.
 6. Fitzpatrick J.J., Barry K., Cerqueira P.S.M., Iqbal T., O'Neill J., Roos Y.H.: Effect of composition and storage conditions on the flowability of dairy powders. Int. Dairy J., 2007, 17, 383-392.
 7. Freitas-Eduardo M., Silva-Lannes S.C.: Use of texture analysis to determine compaction force of powders. J. Food Eng., 2007, 80, 568-572.
 8. Jenike A.W., Carson J.: Measurement principles of the flowability of powders. Advance Ceramic, 1985, 21, 759-766.
 9. Juliano P., Muhunthan B., Barbosa-Cánovas G.V.: Flow and shear descriptors of preconsolidated food powders. J. Food Eng., 2006, 72, 157-166.
 10. Kowalska J., Lenart A., Dobrowolska J.: Wpływ czasu przechowywania na właściwości fizyczne i stabilność kakao z dodatkiem kwasu L-askorbinowego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2006, 1 (46), 83-89.
 11. Poszytek K., Lenart A.: Wpływ aglomeracji na właściwości fizyczne kaszek mleczno-zbożowych w proszku dla dzieci. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2002, 2 (43) Supl., 156-163.
 12. Turchiuli Ch., Eloualia Z., El Mansouri N., Dumoulin E.: Fluidised bed agglomeration: Agglomerates shape and end-use properties. Powder Technol., 2005, 157, 168-175.
 13. Zander Z., Warechowski J.: Niestabilność ruchu proszku w bębnie obrotowym jako miara jego zdolności płynięcia. Inż. Roln., 2005, 9 (69), 405-411.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu