BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowski Stanisław A. (Uniwersytet Wrocławski), Kanafa-Chmielewska Dorota (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Zastosowania psychologii społeczności w zarządzaniu w gospodarce opartej na wiedzy
Applications of Community Psychology in Management of Knowledge-based Economy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 827-842, bibliogr. 43 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Psychologia społeczna, Zarządzanie, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Zmiany organizacyjne, Empowerment
Social psychology, Management, Knowledge-based economy, Organisational change, Empowerment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wobec rosnącej złożoności problemów zarządczych w gospodarce opartej na wiedzy konieczne stało się korzystanie przez menedżerów z dorobku nauk społecznych. Psychologia społeczności może być jedną z dyscyplin szczególnie pomocnych w rozwiązywaniu nowych i tradycyjnych problemów menedżerskich. Idee tej gałęzi psychologii można podzielić na dwie grupy: 1) zagadnienia, które od pewnego czasu są obecne w zarządzaniu (prewencja, koncentracja na mocnych stronach i kompetencjach, poczucie wspólnoty w przedsiębiorstwie, wprowadzanie zmian); 2) zagadnienia psychologii społeczności, których nowatorski wkład do zarządzania może być większy - umacnianie, perspektywa ekologiczna, szacunek dla zróżnicowania, action research, współpraca z przedstawicielami innych dyscyplin.(abstrakt oryginalny)

The increasing complexity of managerial problems in knowledge-based economy makes the use of social sciences necessary. Community psychology may be one of the disciplines especially helpful in finding solutions to both traditional and new managerial problems. The ideas of this branch of psychology can be divided into two groups. The first set consists of issues that are present in management for some time. It encompasses prevention, emphasis on strengths and competencies, corporate sense of community and change implementation. The second group includes these problems of community psychology that may have more innovative input to management practice. Among these one may distinguish empowerment, ecological perspective, respect for diversity, action research and cooperation with other disciplines. In knowledge-based economy, making use of theoretical and practical findings of community psychology can be a valuable source of competitive advantage.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adair J. E., Motywacja, Studio Emka, Warszawa 2000.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2007.
 3. Babbie E., Badania społeczne w praktyce. PWN, Warszawa 2005.
 4. Bertalanffy L., Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warszawa 1984.
 5. Bugdol M., Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Difin, Warszawa 2007.
 6. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 7. Caplan G., Principles of Preventive Psychiatry, Basic Books, New York 1964.
 8. Cieślak R., Jak zarządzać stresem w pracy?, "Bezpieczeństwo Pracy" 2002, nr 6.
 9. Drucker P., Concept of the Corporation, John Day Company, New York 1946.
 10. Duffy K.G., Wong F.Y., Community Psychology, Allyn and Bacon, Boston 1996.
 11. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 12. Griffin R.F., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998.
 13. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 14. Kanafa-Chmielewska D., Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu organizacją non profit, [w:] S.A. Witkowski, T. Listwan (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami, Difin, Warszawa 2008a.
 15. Kanafa-Chmielewska D., Poczucie kontroli socjopolitycznej - wybrane korelaty i konsekwencje, rozprawa doktorska, maszynopis, Wrocław 2009.
 16. Kanafa-Chmielewska D., Psychologia społeczności - prezentacja nurtu, "Nowiny Psychologiczne" 2008b, nr 2.
 17. Kelly J.G., Ecological constraints on mental health services, "American Psychologist" 1966, no 21.
 18. Kelsey J.L., Thompson W.D., Evans A.S., Methods in observational epidemiology, Oxford University, New York 1986.
 19. Kuhl J., Atkinson J.W., Motivation, Thought, and Action, Praeger Publishers, New York, Westport, Connecticut, London 1986.
 20. Levine M., Perkins D.V., Principles of Community Psychology: Perspectives and Applications, Oxford University Press, New York 1997.
 21. McMillan D.W., Chavis D.M., Sense of community: A definition and theory, "Journal of Community Psychology" 1986, no 14.
 22. Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., Psychologia poznawcza, PWN, Warszawa 2007.
 23. OECD, The Measurement of Scientific and Technological Activities: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Oslo Manual, 2005.
 24. Orford J., Community Psychology, Wiley, London 1992.
 25. Randolph A., Blanchard K., Kluczem jest empowerment, [w:] K. Blanchard (red.), Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa 2007.
 26. Rappaport J., Community Psychology: Values, Research, and Action, Holt, Rinehart & Winston, New York 1977.
 27. Reykowski J., Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, PWN, Warszawa 1986.
 28. Sarason S.B., The Creation of Settings and the Future Societies, Brookline Books, San Francisco, Washington, London 1988.
 29. Sikorski Cz., Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 30. Staples L.H., Powerful ideas about empowerment, "Administration in Social Work" 1990, no 14.
 31. Sztompka P., Socjologia, Znak, Kraków 2002.
 32. Wachowiak P. (red.), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa 2005.
 33. Watzlawick P., Weakland J., Fisch R., Change: Principles of Problem Formation and Problem Resolution, Norton, New York 1974.
 34. Weissberg R., The Politics of Empowerment, Praeger, Westport, Connecticut, London 1999.
 35. Wilkinson A., Empowerment: theory and practice, "Personnel Review" 1998, no 27(1).
 36. Witecka J. (red.), Biznes, tom 10, PWN, Warszawa 2007.
 37. Witkowski S.A., Listwan T. (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa 2008.
 38. Zarządzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań, Raport Badawczy, The Conference Board Europe, Warszawa 2006.
 39. Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji, PWN, Warszawa 2002.
 40. Zimmerman M.A., Psychological empowerment: issues and illustrations, "American Journal of Community Psychology" 1995, no 23.
 41. Zimmerman M.A., Warschausky S., Empowerment theory for rehabilitation research. Conceptual and methodological issues, "Rehabilitation Psychology" 1998, no 43.
 42. Zimmerman M.A., Zahniser J.H., Refinements of spherespecific measures of perceived control: Development of a sociopolitical control scale, "Journal of Community Psychology" 1991, no 19.
 43. www.firmyrodzinne.pl, 30.01.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu