BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśna-Wierszołowicz Elwira (West Pomeranian University of Technology)
Tytuł
The Importance of Work-life Balance
Znaczenie równowagi między pracą a życiem prywatnym
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2014, nr 77, s. 59-68, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Praca, Człowiek a praca, Elastyczność zatrudnienia, Równowaga praca-życie
Labour, Human and labour, Flexible employment, Work-Life Balance (WLB)
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. W artykule zdefiniowano równowagę między pracą a życiem osobistym oraz przedstawiono konsekwencje jej ewentualnego braku. Ponadto podano definicje konfliktu występującego między pracą a życiem prywatnym oraz opisano jego trzy główne formy. W artykule scharakteryzowano również politykę przyjazną rodzinie, przy czym szczególną uwagę poświęcono elastycznym formom zatrudnienia. Uzupełnieniem artykułu jest przedstawienie programów niezbędnych do osiągnięcia równowagi między pracą a życiem osobistym wdrażanych w polskich firmach oraz charakterystyka strategii potrzebnych do osiągnięcia równowagi między tymi dwiema sferami.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilal M., Zia-ur-Rehman M., Raza I. 2010. Impact of Family Friendly Policies on Employees' Job Satisfaction and Turnover Intention (A study on work-life balance at workplace). 2010. Interdisciplinary J. Cont. Res. Bus. Vol. 2, No. 7, 378-395.
 2. Borkowska S. 2010. Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym. Acta Univ. Lodz. Folia Oeconomica 240, 5-44.
 3. Chapman S.W., Rupured M. 2008. Time management: 10 strategies for better time management. University of Georgia. 1-8.
 4. Clark S.C. 2001. Work cultures and work-family balance. J. Voc. Beh. Vol. 58, No. 3, 348-365.
 5. Downes C., Koekemoer E. 2011. Work-life balance policies: Challenges and benefits associated with implementing flexitime. South African J. Hum. Res. Man. 9 (1), 1-13.
 6. Edralin D.M. 2013. Work and Life Harmony: An Exploratory Case Study of EntrePinays. DLSU Business & Economics Review. Vol. 22, No. 2, 15-36.
 7. Gholipour A., Bod M., Zehtabi M., Pirannejad A., Kozekanan S.F. 2010. The Feasibility of Job Sharing as a Mechanism to Balance Work and Life of Female Entrepreneurs. Inter. Bus. Res. Vol. 3, No. 3, 133-140.
 8. Greenblatt E. 2002. Work-Life Balance: Wisdom or Whining. Organisational Dynamics. Vol. 31, No. 2, 177-193.
 9. Jyothi S.V., Jyothi P. 2012. Assessing Work-Life Balance: From Emotional Intelligence and Role Efficacy of Career Women. Vol. 5, No. 6, 35-43.
 10. Klinic Community Health Centre. 2010. Stress & Stress Management. 1-29.
 11. Lee S.Y., Hong J.H. 2011. Does Family-Friendly Policy Matter? Testing Its Impact on Turnover and Performance. Public Administration Review. November/December, 870-879.
 12. Matin H.Z., Razavi H.R., Emamgholizadeh S. 2014. Is stress management related to workforce productivity? Iranian J. Man. Stud. Vol. 7, No. 1, 1-19.
 13. Mazur-Wierzbicka E. 2012. CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności. Szczecin, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, 142-150.
 14. Mitchelson J.K. 2009. Seeking the perfect balance: Perfectionism and work-family conflict. J. Occup. Org. Psychol. Vol. 82, 349-367.
 15. Raju G.N.D. 2012. Work/Life Balancing Activities: Implications and Solutions. Vol. 1, No. 6, 34-44.
 16. Schullery N.M. 1999. Argumentative Men: Expectations of Success. J. Bus. Comm. Vol. 36, No. 4, 362-381.
 17. Smith K.T. 2010. Work-Life Balance Perspectives of marketing professionals in Generation Y. Services Marketing Quarterly. Vol. 31, 434-447.
 18. Thompson N., Yau J., Ng S.M. 2008. Work-life Balance: Lessons from the United Kingdom and Hong Kong. J. Psychol. Chinese Soc. Vol. 9, No. 1, 85-101.
 19. Warner M.A., Hausdorf P.A. 2009. Understanding work-to-family conflict: the role of organization and supervisor support for work-life issues. Org. Man. J. Vol. 6, 130-145.
 20. Waumsley J.A., Hemmings B., Payne S.M. 2010. Work-life balance, Role Conflict and the UK Sport Psychology Consultant. The Sport Psychologist. Vol. 24, 245-262.
 21. Woodland S., Simmonds N., Thornby M., Fitzgerald R., McGee A. 2003. The Second Work-Life Balance Study: Results from the Employer Survey. DTI, Employment Relations Research Series, No. 22, 187-252.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu