BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczka Władysława (Poznan University of Life Sciences, Poland), Smoluk-Sikorska Joanna (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
Support of Organic Agricultural Holdings in Farmers' Opinion
Wsparcie gospodarstw ekologicznych w opinii rolników
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2014, nr 77, s. 69-78, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Pomoc dla rolnictwa, Rolnictwo ekologiczne, Wspieranie rolnictwa, Gospodarstwa rolne
Aid to agriculture, Ecological agriculture, Agriculture support, Arable farm
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne na terenie województwa wielkopolskiego. Celem badań było poznanie opinii rolników na temat wsparcia tych gospodarstw, m.in. motywów i efektów uczestnictwa w pakiecie Rolnictwo ekologiczne, stawek wsparcia i ewentualnych zmian w przyszłości, wpływu dopłat na dochód. Badania ankietowe przeprowadzone na przełomie 2013 i 2014 roku zostały uzupełnione o wyniki pogłębionych wywiadów z wybraną grupą rolników ekologicznych. Na podstawie uzyskanych wyników ustalono, że większość badanych podjęła słuszną decyzję, przystępując do programu rolno-środowiskowego w ramach pakietu Rolnictwo ekologiczne. W przypadku braku wsparcia, nie podjęłaby jednak decyzji o wyborze ekologicznego systemu produkcji. Znajduje to potwierdzenie w motywach przystąpienia do pakietu, wśród których istotne znaczenie miało pozyskanie finansowego wsparcia oraz chęć życia w zgodzie z przyrodą.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bielski P. 2009. Rolnictwo jako zawód i powołanie. Prz. Soc. Jakoś. T. V, 3, 67-70.
  2. Kowalska A. 2010. Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym. Warszawa. Difin.
  3. Mickiewicz B. 2011. Wybrane opinie rolników z terenu Polski Północno-Zachodniej na temat wdrażania i funkcjonowania programów rolnośrodowiskowych w ich gospodarstwach. Ochr. Śr. Zasobów Nat. 47.
  4. Mickiewicz M., Gotkiewicz W., Mickiewicz B. 2010. Szanse i bariery wdrażania programu rolnośrodowiskowego na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 10. Z. 1, 29.
  5. Nachtman G. 2013. Dochodowość gospodarstw ekologicznych a wielkość użytków rolnych. Rocz. Ekon. Rol. Roz. Obszarów Wiejskich. T. 100, z. 1,194-195.
  6. Nowogródzka T., Podstawka M., Szarek S. 2013. Towarowość a sytuacja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw ekologicznych w Polsce. Wieś Rol. 2 (159), 166.
  7. Rembiałkowska E., Ciesielska P., Owczarek E., Hallmann E. 2013. Ocena świadomości ekologicznej i postaw prośrodowiskowych wśród rolników ekologicznych i konwencjonalnych z województwa mazowieckiego. J. Res. Appl. Agric. Engin. Vol. 58 (4), 139.
  8. Runowski H. 2012.Rolnictwo ekologiczne w Polsce - stan i perspektywy, w: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Red. J.S. Zegar. Warszawa, 58-59.
  9. Szymona J. 2010. Badania nad uwarunkowaniami produkcji ekologicznej na przykładzie wybranych gospodarstw rolnych. J. Res. Appl. Agric. Engin. Vol. 55 (4), 142-143.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu