BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak Marcin (Warsaw University of Life Sciences)
Tytuł
CSR Activities in the Area of Natural Environment Taken by Agribusiness Enterprises in Rural Areas of Warmia and Masuria
Działania CSR w obszarze środowiska naturalnego podejmowane przez przedsiębiorstwa agrobiznesu z obszarów wiejskich Warmii i Mazur
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2014, nr 77, s. 79-88, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Środowisko przyrodnicze, Agrobiznes, Obszary wiejskie
Corporate Social Responsibility (CSR), Natural environment, Agrobusiness, Rural areas
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Region warmińsko-mazurski
Abstrakt
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, funkcjonująca pod nazwą CSR (Corporate Social Responsibility), czyli odpowiedzialność w biznesie, zdobywa coraz większą popularność nie tylko w środowiskach akademickich, ale także biznesowych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie działań CSR w obszarze środowiska naturalnego podejmowanych przez badane przedsiębiorstwa agrobiznesu z obszarów wiejskich. Badania dotyczące opinii przedsiębiorców na temat koncepcji CSR zostały przeprowadzone w drugiej połowie 2013 roku i obejmowały 174 mikro (0-9 osób), małe (10-49 zatrudnionych) i średnie (50-249 pracowników) przedsiębiorstwa agrobiznesu prowadzące działalność gospodarczą na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Wyniki badań pokazały, że przedsiębiorcy raczej nie kierują się ekofilozofią oraz w niewielkim stopniu wdrażają dokumentowane rozwiązania w kierunku ochrony środowiska, dobrych praktyk oraz rozwiązań ekologicznych.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojar M. 2007. Społeczna odpowiedzialność w biznesie, Wydaw. Politechniki Lubelskiej, Lublin, 20.
 2. Bromley D.W. 1991. Environment and Economy: Property rights and public Policy, Blackwell, New York.
 3. Friedman M. 1987. The essence of Friedman, Hoover Institution Press, 47.
 4. Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G. 2004. Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym, Wydaw. IFIS PAN, Warszawa, 18.
 5. Green Paper: Promoting Framework for Corporate Social Responsibility, Commision of the European Communities. Brussels 2001, COM (2001) 366 final, 4.
 6. Hąbek P., Szewczyk P. 2010. Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 36.
 7. Korpus J. 2006. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, Wydaw. Placet, Warszawa, 84.
 8. Ratajczak M. 2013 a. Odpowiedzialny biznes (CSR) w odniesieniu do wymagań rynkowych, w: Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, 161.
 9. Ratajczak M. 2013 b. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności (CSR) we współczesnych przedsiębiorstwach, w: Społeczne i organizacyjne czynniki rozwoju przedsiębiorczości, Politechnika Łódzka, Łódź, 198.
 10. Ratajczak M., Wołoszyn J., Stawicka E. 2012. Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich, Wydaw. SGGW, Warszawa, 5-6.
 11. Rybak M. 2004. Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa, 65.
 12. Syska-Romańczuk S., Roszkowska P., Niedźwiecka A. 2012. Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Management and Business Administration, Central Europe, marzec-kwiecień.
 13. The Ten Principles, United Nations, The Global Compact, www.unglobalcompact.org.
 14. Velford R., Gouldson A. 1994. Environmental management and business strategy, Pitman Publication, London.
 15. Żemigała M. 2007. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Wydaw. Wolters Kluwer, Kraków, 99.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu