BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Soboń-Stasiak Magdalena (Uniwersytet Śląski w Katowicach, doktorantka)
Tytuł
Moduły Compliance
Compliance Modules
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 7, s. 83-91, bibliogr. 18 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Kodeks etyki, Korupcja, Prawa człowieka, Zasada wzajemnej zgodności
Code of ethics, Corruption, Human rights, Cross-compliance requirement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera opis poszczególnych modułów programu zgodności. Wyróżniając kodeks etyczny, wytyczne w zakresie zapobiegania korupcji, zasady dotyczące zgodności z przepisami antymonopolowymi, procedurę ochrony danych osobowych, politykę praw człowieka a także procedurę przeciwdziałania nadużyciom. Przedstawiona przez autorkę analiza jest wynikiem szeregu obserwacji i wieloletniego doświadczenia w dziedzinie compliance. Wskazuje na obszary jakie powinny się znaleźć w dobrym programie compliance. Tylko właściwie przygotowany system zgodności jest w stanie zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie w przedsiębiorstwie.

The article describes individual modules of the compliance programme, consisting of such components as the Code of Business Conduct, Anti-corruption Guidelines, Antitrust Compliance Guidelines, Personal Data Protection Procedure, Human Rights Policy as well as Anti-fraud Policy. The analysis presented by the author is the result of profound observations and many years of experience in the sphere of compliance. Elements of a good compliance programme are outlined. Proper preparation of the compliance system is identified as prerequisite for its correct functioning in the organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowa M. (2013), Program compliance - przepis na sukces. Jakie wymagania powinny być spełnione z praktycznego punktu widzenia? [w:] Makowicz B. (red.), Metody efektywnego kształtowania systemów compliance , Dodatek do MoP, nr 23/2013, s. 12-15.
 2. Borowa M., Freusche R., (2014) Fostering regulatory and fair conduct of business- a compliance programme basics, Controlling , nr 32 marzec-kwiecień 2014, s.32-35.
 3. Bóckelmann F., (2014) Compliance and operative risks - Reporting in the company, Controlling Nr 32 marzec-kwiecień 2014s. 21-24.
 4. Braun Т., (2014), Spójność prawa a korporacyjne normy compliance, lus Novum, nr 1/2014, s. 163-181.
 5. Gasparski W., ( 2000), Wykłady z etyki biznesu. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 6. Haase M., (2013), Oficer compliance jako zawód, [w:] Makowicz B. (red), Metody efektywnego kształtowania systemów compliance, Dodatek do MoP, nr 23/2013, s. 3-5.
 7. Hussain M., (2014), Corporate Fraud, Bloomsbury Publishing Pic, London 2014.
 8. Jagura В., Makowicz В., (2013), Prywatne dochodzenie przedsiębiorstwie metoda skutecznego systemu compliance [w:] Makowicz B. (red), Metody efektywnego kształtowania systemów compliance, Dodatek do MoP, nr 23/2013,8.16-20.
 9. Jagura В., Szarowicz Т., (2014) Prawne podstawy systemów zarządzania Compliance w prawie niemieckim i polskim, Controlling, nr 32, marzec-kwiecień 2014, s.15-20.
 10. Kruk T., Kruk-Kubarska J.,(2013) Program compliance w przedsiębiorstwie farmaceutycznym, [w] Makowicz B. (red), Metody efektywnego kształtowania systemów compliance, Dodatek do MoP, nr 23/2013, s.21-25.
 11. Makowicz B., (2011), Compliance w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Makowicz В., (2014) Compliance dla wszystkich, czyli korzyści płynące z systemu zarządzania zgodnością w przedsiębiorstwie, Controlling, nr 32, marzec-kwiecień 2014, s.25-31.
 13. Meckenstock C., (2013), Struktura i wdrażanie systemów compliance-wprowadzenie praktyczne, [w:] Makowicz B. (red), Metody efektywnego kształtowania systemów compliance, Dodatekdo MoP, nr 23/2013, s. 6-8.
 14. Rajewski K., (2013) jak daleko powinno sięgać compliance - czy powinno pełnić funkcję doradcza czy kontrolną? Kilka uwag z branży finansowej, [w:] Makowicz B. (red),Metody efektywnego kształtowania systemów compliance, Dodatek do MoP, nr 23/2013, s.26-28.
 15. Rybak M., (2004), Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Stanieć I., Perspektywy rozwoju compliance, Controlling, nr 32 marzec-kwiecień 2014, s.36-39.
 17. Szczepański M. (2013), Wdrażanie systemu compliance w polskiej rzeczywistości [w:] Makowicz B. (red), Metody efektywnego kształtowania systemów compliance, Dodatek do MoP, nr 23/2013, s.9-11.
 18. www.legislation.gov.uk; data dostępu: 09.04.2015r.
 19. www.sec.gov; data dostępu: 10.04.2015г.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu