BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kadej Anetta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Jednostka samorządu terytorialnego jako strona postępowania kontrolnego prowadzonego przez organy kontroli skarbowej
Local Government Unit as a Party of the Control Preceedings Run by Fiscal Audit Authorities
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 643-651, rys., bibliogr., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Kontrola skarbowa, Samorząd terytorialny, Gmina, Podatek od wartości dodanej (VAT)
Financial control, Local government, District, Value Added Tax (VAT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem kontroli skarbowej jest ochrona interesów i praw majątkowych skarbu państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych. Realizacja tego celu wymaga m.in. weryfikacji dokonywanych przez podatników rozliczeń podatkowych. Szczególną grupę podatników, których rozliczenia podatkowe także podlegają kontroli, stanowią jednostki samorządu terytorialnego: gmina, powiat, województwo. Niniejszy artykuł prezentuje szczegóły związane z realizacją kontroli skarbowej w powyższym zakresie, na przykładzie kontroli rozliczeń podatku VAT w jednostce samorządu terytorialnego będącej gminą.(abstrakt oryginalny)

Fiscal audit is meant to protect the National Treasury's property rights and interests through the effective execution of taxpayers' commitments. To achieve this goal continuous verification of tax filings is absolutely crucial. Fiscal audits are performed on local government authorities, such as: municipality, county, voivodeship, which belong to a distinct taxpayer subgroup. This article explores in detail a fiscal audit performed on municipality's VAT filings. PN-(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Interpretacja indywidualna sygn. IBPP1/443-1092/09/ES z 21.01.2010 r., http://sip.mf.gov.pl.
  2. Interpretacja indywidualna sygn. ILPP/443-25/10-4/AT z 01.04.2010 r., http://sip.mf.gov.pl.
  3. Interpretacja indywidualna sygn. ILPP1/443-423/10-2/AT z 05.07.2010 r., http://sip.mf.gov.pl.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 2010, nr 128, poz. 861 ze zm.
  5. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, DzU 2004, nr 8, poz. 65 ze zm.
  6. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU 2004, nr 54, poz. 535 ze zm.
  7. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity DzU 2001, nr 142, poz. 1591 ze zm.
  8. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst jednolity DzU 2004, nr 155, poz. 1095 ze zm.
  9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU 2005, nr 8, poz. 60 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu