BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik Joanna (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
Rola kontekstu w procesie nauczania i projektowania materiałów edukacyjnych w środowisku on-line
The Role of Context in the Process of Teaching and Designing Through On-Line Educational Materials
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka i Ekonometria (1), 2015, nr 216, s. 135-149, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Proces nauczania, Zdalne nauczanie, Proces dydaktyczny w szkole wyższej, Materiały szkoleniowe, Studium przypadku
Teaching process, e-learning, Teaching process in higher education, Training materials, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Abstrakt
W artykule omówiono różne rodzaje kontekstu, które należy rozważyć, planując nauczanie w środowisku zdalnego nauczania. Szczególny nacisk położono na obiekty wiedzy oraz tworzące i opisujące je metadane edukacyjne, wspierające zachowanie kontekstu. Przedstawiono również jak dostosowano treści oraz sposób prowadzenia zajęć on-line do kontekstu uczniów, nauczycieli oraz organizacji w trzech kursach wykorzystywanych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the different types of context that should be considered during planning the teaching process in distance learning environment. Particular emphasis was placed on creating learning objects and describing them educational metadata supporting the conservation of context. The method in which the content is adjusted and the way on-line classes are conducted has also been amended into three courses utilized by the University of Information Technology and Management in Rzeszow. This is used in the context of students, teachers, and organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benson R., Samarawickrema G. (2007), Teaching in context: some implications for e-learning design, ICT: providing choices for learners and learning, ASCILITE.
 2. Benson R., Samarawickrema G. (2009), Addressing the context of e-learning: using transactional distance theory to inform design, "Distance Education", Vol. 30, No. 1.
 3. Collis B., Strijker A. (2004), Technology and human issues in reusing learning objects, "Journal of Interactive Media in Education", Vol. 4, No. 1.
 4. Friesen N. (2001), What are educational objects? "Interactive Learning Environments", Vol. 9, No. 3.
 5. Hodgins W. (2006), The future of learning objects, Educational Technology-saddle Brook then Englewoods Cliffs NJ, Vol. 4, No. 1.
 6. Li Z. (2013), Natural, practical and social contexts of e-learning: a critical realist account for learning and technology, "Journal of Computer Assisted Learning", Vol. 29, Iss. 3.
 7. Lubina E. (2005). Konstruktywistyczne i behawioralne aspekty kształcenia zdalnego, "E-mentor", nr 1(8).
 8. Mason J. (2004), Context and metadata for learning, education, and training [w:] McGreal R. (red.), Online education using learning objects, Routledge, London.
 9. Ochoa, X. (2008), Learnometrics: metrics for learning objects, niepublikowana praca doktorska, https://lirias.kuleuven.be/bitstream/1979/1891/2/ThesisFinal.pdf (dostęp: 12.03.2013).
 10. Ochoa, X. (2011), Learnometrics: metrics for learning objects [w:] Proceedings of the 1st International Conference on Learning Analytics and Knowledge, ACM.
 11. Paquette G., Rosca I. (2002), Organic aggregation of knowledge objects in educational systems, "Canadian Journal of Learning Technologies", Vol. 28, No. 3, http://www.cjlt.ca/ content/vol28.3/paquette_rosca.html.
 12. Paulsson F., Naeve A. (2006), Establishing technical quality criteria for Learning Objects, Media technology and graphic arts, School of computer science and communication, Royal institute of technology (KTH).
 13. Przyborowska B. (2005), Rola metadanych w procesie zarządzania treściami e-learningowymi, Prace naukowo-badawcze IMM, Między teorią a praktyką nr 1, Warszawa.
 14. Robson R. (2004), Context and the role of standards in increasing the value of learning objects [w:] McGreal R. (red.), Online education using learning objects, Routledge, London.
 15. Różewski P., Kustina E., Zaikin O. (2008), Modele i metody zarządzania procesem otwartego nauczania zdalnego, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa- -Szczecin.
 16. Skrzydlewski W., Kuźmicz K. (2010), Metodologiczny kontekst badania e-learningu [w:] Strykowski W. (red.), Podstawy edukacji medialnej, Wydawnictwo UAM, Poznań.
 17. Sloep P.B. (2004), Reuse, portability and interoperability of learning content [w:] Mc- Greal R. (red.), Online education using learning objects, Routledge, London.
 18. Wiley D. (1999), The post-LEGO learning object, http://wiley.ed.usu.edu/docs/post-lego (dostęp: 14.11.2014).
 19. Wiley D. i in. (2004), Overcoming the limitations of learning objects, "Journal of Educational Multimedia and Hypermedia", Vol. 13, No. 4.
 20. [www 1] http://www.imsglobal.org/metadata (dostęp: 14.11.2014).
 21. [www 2] http://janeknight.typepad.com/socialmedia/2010/05/5-stages-of-workplace-learning.html (dostęp: 12.03.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-562X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu