BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czapiewski Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Czy inwestorzy wierzą analitykom? : analiza reakcji inwestorów na rekomendacje giełdowe na GPW w Warszawie
Do Investors Believe Analysts? : Analysis of Investor Reaction to Brokerage Recommendations for the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 111-121, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Inwestor giełdowy, Rekomendacje, Analiza zdarzeń, Efektywność rynku
Stock exchange investor, Recommendation, Event study, Market effectiveness
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Cel - Celem badań była ocena poziomu i skali zróżnicowania reakcji inwestorów na rekomendacje analityków. Metodologia badania - Jako miarę reakcji inwestorów wykorzystano metodę analizy zdarzeń ze skumulowaną nadwyżkową stopą zwrotu CAAR i modelem rynkowym. Wynik - Zaobserwowano reakcję inwestorów zgodną z charakterem poszczególnych rekomendacji. Reakcja na pierwsze rekomendacje danego rodzaju jest silniejsza niż w przypadku zmiany rekomendacji. Stan rynku kapitałowego różnicuje reakcję inwestorów: w przypadku rekomendacji pozytywnych reakcja jest silniejsza w czasie hossy, natomiast dla rekomendacji negatywnych reakcja ta jest silniejsza w czasie bessy. Również branża rekomendowanych spółek wpływała na zróżnicowanie poziomu reakcji. Oryginalność/Wartość - W badaniach wykorzystano po raz pierwszy szeroką próbę ponad 17 tys. różnego typu rekomendacji wydanych przez największe biura maklerskie w latach 1998-2013 dla 436 spółek notowanych na GPW w Warszawie. Przeanalizowano reakcję inwestorów w zależności od rodzaju rekomendacji, ich charakteru, przynależności branżowej rekomendowanych spółek czy stanu rynku w momencie ogłoszenia. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the study was to evaluate the level and differentiation of investors' reactions to the brokerage analysts' recommendations. Design/Methodology/Approach - Event study analysis was used with the application of cumulative abnormal returns and the market model. Findings - The reaction of investors was in accordance with the type of recommendations. The response to the first recommendations was stronger than in the case of the change of recommendation. The capital market conditions differentiated the reaction as it was stronger during a bull market for positive recommendations and more evident during the bear market for negative recommendations. Also the firm industry influenced the reaction. Originality/Value - The study used a broad sample of over 17,000 of different types of recommendations issued by the largest brokerage houses during 1998-2013 for 436 companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The reaction of investors was analyzed with respect to the type of recommendation, its nature, firm industry or the market condition at the time of announcement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Braham Z.B., Galanti S. (2013), Recommendation value on an emerging market: the impact of analysts' recommendations on stock prices and trading volumes in Tunisia, www.halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01015380 (1.09.2014).
  2. Buzała P. (2012), Reakcja inwestorów na rekomendacje giełdowe, w: Zarządzanie finansami. Upowszechnianie i transfer wyników badań, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 11-20.
  3. Gurgul H. (2006), Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  4. Habegger W.D., Pace R.D. (2008), The investment value of the Wall Street Journal's Smart Money Stock Screen, "International Journal of Business", vol. 13(2), s. 165-175.
  5. Liu P., Smith S.D., Syed A.A. (1990), Stock price reactions to the Wall Street Journal's securities recommendations, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 25(03), s. 399-410.
  6. Mielcarz P., Podgórski B., Weremczuk P. (2007), Positive recommendations and abnormal returns on the Warsaw Stock Exchange in 2005-2006, www.ssrn.com/abstract=2028641 (1.09.2014).
  7. Ruhm J., Menichetti M.J., Gantenbein P. (2011), Market price reaction of analyst revision and determining factors on the German Stock Market, in University of Latvia (Ed.), "Current Issues in Economic and Management Sciences", Riga, s. 30-44.
  8. Stickel S.E. (1995), The anatomy of the performance of buy and sell recommendations, "Financial Analysts Journal", vol. 51, s. 25-39.
  9. Womack K.L. (1996), Do brokerage analysts' recommendations have investment value?, "The Journal of Finance", vol. 51(1), s. 137-167.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu