BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smoluk-Sikorska Joanna (Poznan University of Life Sciences, Poland), Łuczka Władysława (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
Supply Sources of Specialist Outlets Offering Organic Food in Poland
Źródła zaopatrzenia sklepów specjalistycznych oferujących żywność ekologiczną w Polsce
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2014, nr 77, s. 99-106, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka zaopatrzenia, Zaopatrzenie, Produkty ekologiczne, Żywność ekologiczna
Supply logistics, Supply, Ecological product, Organic food
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań prowadzonych w handlu detalicznym żywnością ekologiczną w latach 2011-2012 w ośmiu największych aglomeracjach miejskich w Polsce. Badaniami objęto 131 sklepów specjalistycznych oferujących żywność ekologiczną. Z przeprowadzonych badań wynika, że asortyment badanych placówek jest dość zróżnicowany, niemniej jednak występują braki niektórych poszukiwanych produktów, zwłaszcza w mięsie i wędlinach. Braki te wynikają z faktu, że łańcuch dystrybucji żywności ekologicznej nie jest dostatecznie rozwinięty. Zarówno liczba, jak i oferta pośredników jest niewystarczająca, aby zapewnić pełny asortyment ekoproduktów. Najważniejszymi źródłami zaopatrzenia badanych sklepów są hurtownie i gospodarstwa ekologiczne, jednak rozproszenie podaży jest dość duże, co dodatkowo podnosi koszty i ceny. Współpraca mniejszych sklepów w zakresie zakupu, jak również między sklepami i dostawcami, w pewnym stopniu mogłaby się przyczynić do rozwiązania problemów z zapewnieniem kompleksowej oferty żywności ekologicznej.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barcik R.A. 2005. Logistyka dystrybucji. Bielsko-Biała .Wydaw. ATH, 76.
  2. Łuczka-Bakuła W. 2007. Rynek żywności ekologicznej. Wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju. Warszawa. PWE, 203-218.
  3. Sarjusz-Wolski Z., Skowronek Cz. 2000. Logistyka, CIM, Warszawa, 46.
  4. Sławińska M. 2002. Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym. Warszawa. PWE, 92-102.
  5. Spyra Z. 2008. Kanały dystrybucji. Kształtowanie relacji. Warszawa. CeDeWu, 30-31.
  6. Strojny S. 2011. Uwarunkowania zarządzania cenami w kanałach dystrybucji, w: Innowacje w marketingu i w handlu. red. B. Borusiak. Zesz. Nauk. Uniw. Ekonom. w Poznaniu 184, 83-95.
  7. Szczepankiewicz W. 2004.Organizacja źródeł zaopatrzenia i rola handlu detalicznego w kanałach rynku, w: Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju, red. J. Szumilak. Kraków. Oficyna Ekonomiczna, 121, 131.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu