BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stavárek Daniel (School of Finances and Law, Bielsko-Biała)
Tytuł
External Imbalances in the European Union and Their Adjustment After the Financial Crisis
Zewnętrzne zakłócenia równowagi makroekonomicznej w Unii Europejskiej i ich korekta po kryzysie finansowym
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2014, nr 77, s. 107-116, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Równowaga gospodarcza, Kryzys finansowy, Strefa euro
Economic equilibrium, Financial crisis, Eurozone
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W obszarze Unii Europejskiej, szczególnie w strefie euro, przed kryzysem rozwinął się poważny brak równowagi makroekonomicznej. Brak zrównoważenia oraz jego determinanty są często uważane za jedne z najważniejszych przyczyn ogromnego wstrząsu w gospodarce europejskiej spowodowanego przez kryzys. Proces odwracania nierównowagi, który wystąpił po kryzysie, był przyczyną wytworzenia znacznych nacisków regulacyjnych w wielu krajach. W artykule zaprezentowano proces dostosowania w reakcji na zewnętrzne zakłócenia równowagi makroekonomicznej w UE. Ponadto wskazano wskaźniki, które są powiązane z nierównowagami oraz zbadano, w jaki sposób wartości wskaźników związanych z nierównowagą zewnętrzną zmieniły się po kryzysie. Kładąc nacisk na rachunku obrotów bieżących i bilansu handlowego możemy twierdzić, że korekta nierównowagi może być spowodowana zmianami w popycie krajowym, wolumenem kredytów udzielanych dla sektora prywatnego i realnymi efektywnymi kursami walut. Wyniki sugerują również, że nierównowaga zewnętrzna znajduje większe odzwierciedlenie w rentowności obligacji skarbowych po kryzysie.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bobeva D. 2013. The new EU Macroeconomic Imbalances Procedure and its Relevance for the Candidate Countries. J. Centr. Bank. Theor. Pract. 2 (1), 69-88.
  2. Buti M. 2011. Balancing Imbalances: Improving Economic Governance in the EU after the Crisis. CESifo Forum, 2/2011, 3-11.
  3. Canale R.R., Marani U. 2014. Current account and fiscal imbalances in the Eurozone: Siamese twins in an asymmetrical currency union. Inter. Econ. Econ. Policy, published online, February 2014. DOI: 10.1007/s10368-014-0268-9.
  4. De Rougemont P., Winkler B. 2014. The Financial Crisis in the Light of the Euro Area Accounts: Selected Issues. In: Winkler B., van Riet A., Bull P. (ed.) A Flow of Funds Perspective on the Financial Crisis. Volume II. Macroeconomic Imbalances and Risks to Financial Stability. Palgrave Macmillan, Houndmills Basingstoke, 155-198.
  5. Ederer S., Reschenhofer P. 2013. Macroeconomic Imbalances in the EU. Wifo Vienna WWW for Europe Working Paper, 42.
  6. Essl S., Stiglbauer A. 2011. Prevention and Correction of Macroeconomic Imbalances: the Excessive Imbalance Procedure. Monet. Pol. Econ. 2011 (4), 99-113.
  7. Gros D. 2012. Macroeconomic Imbalances in the Euro Area: Symptom or cause of the crisis?, CEPS Policy Brief, No. 266.
  8. Wieser T. 2011. Macroeconomic Imbalances within the EU: Short and Long Term Solutions. In: Proceedings of 39th Economics Conference. OeNB, Vienna 2011, 135-143.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu