BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Székely Andrea (University of Szeged)
Tytuł
Towards a Typology of Cross-border Tourism Regions
W stronę typologii transgranicznych regionów turystycznych
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2014, nr 77, s. 117-130, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Region turystyczny, Region przygraniczny, Współpraca regionów przygranicznych, Turystyka
Tourist region, Border areas, Region cross-border cooperation, Tourism
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Autor przygląda się roli granic z perspektywy analizy przestrzennej zjawisk turystycznych. W obecnych czasach międzynarodowe granice są mało ważne dla przepływu turystycznego i często kojarzone są jedynie z przekraczaniem granicy i danymi statystycznymi. Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie transgranicznych regionów turystycznych i transgranicznych aglomeracji miejskich, będących obecnie w centrum uwagi studiów nad organizacją przestrzeni. Korzystając z różnych typologii przestrzeni transgranicznej opracować można instrumenty służące analizie turystyki transgranicznej. Autor dochodzi do wniosku, że na podaż i popyt turystyczny w rejonach transgranicznych wpływ mają nie tylko atrakcje turystyczne, ale również organizacja przestrzeni. Nawet mur berliński może stać się ważną atrakcją turystyczną, jak to się stało w przypadku zjednoczonego Berlina, który obecnie czerpie znaczne wpływy z dawnej granicy dzielącej miasto na pół. Organizacja przestrzeni jest czynnikiem pozwalającym oddzielić czynność turystyczną od nieturystycznej, zgodnie z oficjalną definicją turystyki. Autor niniejszej publikacji proponuje własną typologię turystki regionów transgranicznych jako podstawę do dalszych badań ilościowych dotyczących wpływu zagospodarowania przestrzennego regionu na jego turystykę.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banfi S., Filippini M., Hunt L.C. 2005. Fuel tourism in border regions, Energ. Econ., 27, 689-707.
 2. Butler R.W., Timothy D.J. 1995. Cross-border shopping. A North American Perspective. Ann. Touris. Res., 22 (1), 16-34.
 3. Caccomo J.L. (ed) 2007. Tourisme & Frontières. L'Harmattan, Paris.
 4. ESPON Project 1.4.3. 2006. Study on Urban Functions. Draft Final Report, Bruxelles.
 5. Gelbman A., Timothy D.J. 2011. Border complexity, tourism and international exclaves. A case study. Ann. Touris. Res., 38 (1) 110-131.
 6. Groupe de Travail Parlementaire Franco-Belge. 2006. Bonnes pratiques de gouvernance dans les agglomerations transfrontalière en Europe. Paris.
 7. Hansen N. 1983. International Cooperation in Border Regions: an Overview and Research Agenda. Int. Region. Sci. Rev. 8 (3) 255-270.
 8. Hardi T. 2000. Államhatárok és regionális együttműködések. [in:] Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Horváth Gy., Rechnitzer J.(eds), MTA Regionális Kutatások Központja, 595-615.
 9. Hardi T. 2001. Az egységes határrégiók kialakulásának feltételei - lehetséges határrégiók a Kárpátmedencében. PhD. thesis, Győr-Pécs.
 10. IPK International. 2013. ITB World Travel Trends Report. 2012/2013. IPK, Münich.
 11. Matznetter J. 1979. Border and Tourism: Fundamental relations. [in:] Tourism and Borders: Proceedings of the Meeting of the IGU Working Group - Geography of Tourism and Recreation, Gruber G., Lamping H (eds.), Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie der Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt, 61-73.
 12. Nordregio. 2005. ESPON 1.1.1. Potentials for polycentric development in Europe. Stockholm.
 13. Ohsawa Y. 1999. Cross-border shopping and commodity tax competition among governments. Reg. Sci. Urban Econ. 29, 33-51.
 14. Ratti R., Reichman S. 1993. Theory and practice of transborder cooperation. Helbing&Lichtenhahn, Basel.
 15. Schmidt-Egner P., Brunn G. 1998. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Europa. Theorie, Empirie, Praxis. Nomos, Baden-Baden.
 16. Timothy D.J. 1995. Political boundaries and tourism: borders as tourist attractions. Tourism Manag. 16 (7), 525-532.
 17. Wachowiak H. 2006. Tourism and Borders. Ashgate, Aldershot.
 18. Więckowski M. 2011. Creation of Cross-Border Tourist Regions in Central Europe. Paper presented at UGI 2011 International Cartography Conference, Chile.
 19. World Tourism Organization. 1995. Collection of Tourism Expenditure Statistics. WTO, Madrid.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu