BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Ewa (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
The Importance of Investment in the Development of Pig Farms in Poland
Znaczenie inwestycji w środki trwałe w rozwoju gospodarstw trzodowych w Polsce
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2014, nr 77, s. 131-140, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Środki trwałe, Inwestycje, Rozwój rolnictwa, Hodowla zwierząt
Fixed assets, Investment, Rural development, Animal husbandry
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Celem badań było określenie znaczenia inwestycji w rozwoju gospodarstw trzodowych w Polsce. Podstawę analiz stanowiły gospodarstwa wyspecjalizowane w produkcji żywca wieprzowego, które nieprzerwanie prowadziły rachunkowość w ramach polskiego FADN w latach 2005-2010. Badania wykazały, że w wyniku dokonanych inwestycji zwiększyła się wartość środków trwałych w gospodarstwach. Udział dopłat w finansowaniu inwestycji był mały, chociaż w kolejnych latach zwiększał się, osiągając poziom 11,4% w 2008 roku. Dzięki zrealizowanym inwestycjom było możliwe zwiększenie skali produkcji. Jednocześnie przyczyniły się one do wzrostu produktywności ziemi o 18,7% oraz pracy o 30,7%. Odmienna sytuacja wystąpiła w zakresie produktywności środków trwałych, która w kolejnych latach zmniejszała się. Może to wskazywać na przeinwestowanie gospodarstw trzodowych i brak możliwości wykorzystania zdolności produkcyjnych.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brandes W., Odening M. 1992. Investition, Finanzierung und Wachstum in der Landwirtschaf, Ulmer, Stuttgard, 6.
 2. Dziwulski M. 2013. Regionalne zróżnicowanie nakładów inwestycyjnych w sektorze rolnictwa i łowiectwa w Polsce, Rocz. Nauk. Ser., 3, 75-79.
 3. Gabrusewicz W. 1995. Istota rozwoju przedsiębiorstwa, Zesz. Nauk. Akad. Ekon. w Poznaniu, Ser. I, nr 225, Poznań, 35-50.
 4. Gołębiewska B. 2010. Kierunki podejmowanych działań inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem, Rocz. Nauk Rol., Ser. G. T 97, 4, 60-68.
 5. Goraj L. 2011. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 34.
 6. Grzelak A. 2013. Ocena procesów inwestycyjnych w rolnictwie w Polsce w latach 2000-2011. J. Agribus. Rural Dev. 2 (28), 111-120.
 7. Józwiak W. 2008. Efektywność funkcjonowania, aktywność inwestycyjna i zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 232-238.
 8. Józwiak W. 2010. Strategie adaptacyjne gospodarstw rolnych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. 1998: http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/kwartalnik/nr_1/kwrt_1_2.pdf [dostęp: marzec 2013].
 9. Józwiak W., Kagan A. 2008. Gospodarstwa towarowe a wielkotowarowe, Rocz. Nauk Rol. Ser. G. T. 95, 1, 22-30.
 10. Kulawik J. 1997. Rozwój finansowy a wzrost i rozwój ekonomiczny w rolnictwie. Stud. i Mong. 83. IERiGŻ, Warszawa, 46.
 11. Kupiec L. 2008. Jaki rozwój? w: Rozwój regionalny a rozwój zrównoważony. Red. A.F. Bocian Wydaw. Uniw. w Białymstoku, Białystok, 22.
 12. Kusz D. 2007. Działalność inwestycyjna gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Probl. Rol. Światowego, T 2 (17), Wyd. SGGW, 140.
 13. Kusz D. 2009. Zróżnicowanie regionalne nakładów inwestycyjnych w rolnictwie polskim, Zesz. Nauk. SGGW - Ekon. i Org. Gospod. Żyw. nr 75, Wydaw. SGGW, Warszawa, 79-89.
 14. Kusz D., Gędek S., Kata R. 2013. Egzogeniczne uwarunkowania inwestycji w rolnictwie polskim. IX Kongres Ekonomistów Polskich, 28-29 listopada 2013 Warszawa. http://www.pte.pl/kongres/referaty/Kusz Dariusz, Gądek Stanisław, Kata Ryszard (dostęp: kwiecień 2014)
 15. Kwejt J. 1998. Zarządzanie gospodarką materiałową. PWE, Warszawa, 231-237.
 16. Manteuffel R. 1966. Efektywność inwestycji rolniczych, PWRiL, Warszawa.
 17. Metody oceny gospodarki majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie. 1988. (red.) J. Rokita, AE, Katowice, 13.
 18. Mikołajczyk J. 2006. Inwestycje rolnicze w Polsce w latach 1990-2005, Rocz. Nauk. Ser., T. IX, 1, 316-319.
 19. Miller C., Richter S., McNellis P., Mhlanga N. 2010. Agricultural investment funds for developing countries, food and agriculture organization of the united nations, Rome, 2-14.
 20. Nasiłkowski S. 2007. System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa, 377.
 21. Nowak A. 2012. Zmiany wydajności rolnictwa Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie - Prob. Roln. Świat. T. 11 (26), 1, 130-139.
 22. Różański J. 1998. Inwestycje rzeczowe w procesach rozwojowych przedsiębiorstw. Wydaw. Uniw. Łódz., Łódź.
 23. Runowski H. 2009. Tendencje zmian w organizacji i ekonomice przedsiębiorstw rolnych - aspekty teoretyczne, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Ekon. i Organ. Gospod. Żyw. 75, SGGW, Warszawa, 202.
 24. Wigier M. 2009. Ocena oddziaływania programów PROW i SPO na działalność inwestycyjną w rolnictwie. Konferencja IERiGŻ, 30 listopad - 2 grudzień 2009 w Pułtusku, www.ierigz.waw.pl/download/MzY5NA [dostęp: styczeń 2012].
 25. Wilkin J. 2007. Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne. VIII Kongres Ekonomistów Polskich. Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju, 29-30 listopada w Warszawie.
 26. Wojtaszek Z. 1961. Problemy mechanizacji gospodarstw w Anglii - maszynopis.
 27. Woś A. 2000. Inwestycje i akumulacja w rolnictwie chłopskim w latach 1988-1998. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, z. 466, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 28. Zając D. 2012. Inwestycje jako czynnik modernizacji gospodarstw rolnych z działalnością pozarolniczą, www.ur.edu.pl/file/21668/24.pdf (dostęp: marzec 2014).
 29. Ziętara W. 2008. Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa, Rocz. Nauk Roln. Seri. G, T. 94. 2, 81.
 30. Ziółkowska J. 2006. Mikroekonomiczna ocena efektywności finansowego wsparcia polskiego rolnictwa ze środków unijnych i krajowych w 2005 roku. Kom. Rap. Eksp. 522. 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu