BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Komór Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Determinanty popytu na produkty mleczarskie (na przykładzie województwa lubelskiego)
The Determinants of Milk Products Demand (on the Example of Lublin Voivodeship)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 278-290, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Przemysł mleczarski, Popyt, Konkurencyjność
Dairy industry, Demand, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Determinanty popytu stanowią o osiąganych przewagach konkurencyjnych oraz o pozycji konkurencyjnej podmiotów gospodarczych. Przedmiotem badań w niniejszej pracy są te czynniki wpływające na popyt na produkty mleczarskie, które związane są z lokalizacją przedsiębiorstw mleczarskich w województwie lubelskim. Stąd głównym przedmiotem analizy jest wpływ determinantów popytu na konkurencyjność ex Aten mleczarni na poziomie regionalnym. (abstrakt oryginalny)

The determinants of demand determine competitive advantages as well as competitive position of enterprises. This paper identifies and examines those factors influencing milk products demand which are connected with Lublin voivodeship's milk enterprises locations. Thus the principal aim of this analysis is an impact of demand determinants on ex ante competitiveness of milk factory on the regional level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl.
 2. Baruk A.I., Postrzeganie polskich i zagranicznych produktów spożywczych przez konsumentów, "Marketing i Rynek" 2010, nr 1.
 3. Chorąży K., Rzeka mleka kipiąca od nowości, "Wiadomości Handlowe" marzec 2010, nr 3(93), http://wiadomoscihandlowe.pl/content/view/21950/3234/.
 4. Dyngus M., ARR - finansowanie mechanizmów na rynku mleka (1 maja 2004-31 grudnia 2007), "Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego" 2008, nr 3.
 5. Góralczyk M., Uwarunkowania konsumpcji produktów spożywczych, "Marketing i Rynek" 2009, nr 10.
 6. Grzybowska-Brzezińska M., Determinanty wyboru produktów żywnościowych, "Marketing i Rynek" 2010, nr 3.
 7. Popyt na żywność. Stan i perspektywy, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Warszawa 2006.
 8. Popyt na żywność. Stan i perspektywy, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Warszawa 2007.
 9. Popyt na żywność. Stan i perspektywy, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Warszawa 2008.
 10. Warunki życia ludności w województwie lubelskim w latach 2006-2008, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin 2009.
 11. Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 12. Znaczenie miejsca wytwarzania produktu w wyborach konsumenckich, komentarz: M. Rosłan, TNS OBOP na zlecenie marki Żywiec, TNS OBOP, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu