BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oleksyn Tadeusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Optymalizacja a maksymalizacja i minimalizacja
Optimization vs. Maximization and Minimization
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 8, s. 3-14, bibliogr. 18 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Optymalizacja, Filozofia jakości, Zrównoważone przedsiębiorstwo
Sustainable development, Optimalization, Philosophy of quality, Sustainable enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnej ekonomii i w zarządzaniu maksymalizacja, minimalizacja i optymalizacją są terminami szczególnie często używanymi. Celem artykułu jest refleksja nad dążeniami do maksymalizacji, minimalizacji i optymalizacji oraz obszarami, gdzie takie dążenia są uprawnione. Celem jest także zidentyfikowanie ujemnych skutków maksymalizacji i minimalizacji - szczególnie wówczas, gdy wykazywany jest brak umiaru bądź też właściwsza jest optymalizacja. Sygnalizuje się też spadek zaufania klientów do producentów i usługodawców na początku XXI wieku - co jest min. skutkiem dążenia tych drugich do maksymalizacji zysków w kontrowersyjny czy wręcz nieuczciwy sposób. Rodzi to też pytania o aktualność filozofii TQM - nie w teorii, ale w praktyce. Artykuł kończą rozważania nad specyficzną formą optymalizacji, jaka wiąże się z koncepcją sustainability i która zdaje się być związana ze stanem wyższej koniecznością dla ludzi i planety. Dotyczy to również sustainability enterprises.(abstrakt oryginalny)

In contemporary economics and in management, the terms of maximization, minimization and optimization are particularly often used. The aim of this paper is to reflect on the pursuits towards maximization, minimization and optimization, as well as the areas where such pursuits are authorized. Likewise, the aim is also to identify the negative effects of maximization and minimization, particularly when the lack of moderation is displayed or the fact that optimization is more appropriate. It also indicates the fall in trust among clients towards producers and service providers at the beginning of the 2151 century, which is among other aspects, the effect of the pursuit by the latter of the maximization of profit in a controversial or even dishonest manner. This also gives rise to the question with regard to the validity of the philosophy of TQM - not in theory, but rather in practice. The herein paper concludes with deliberations over the specific form of optimization that is associated with the concept of sustainability and which would seem to be associated with the state of greater necessity for the people and the planet itself. This also refers to sustainable enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 1 Dąbrowski T. (2010), Społecznie odpowiedzialny marketing jako wartość dla klienta [w] Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. Dobiegała - Korona B., Doligalski T. Wydawnictwo Poltext, Warszawa
 2. Drucker P.F. (1995), Zarządzanie w czasach burzliwych. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków
 3. Hapke M., Techniki optymalizacji; http://www.cs.put.poznan.pl/mhapke/TO-LS.pdf
 4. Hejduk I.K., Grudzewski W.M. (red., 2014), Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa
 5. http://pej.cz/Najwiekszy-statek-swiata-takiego-giganta-jeszcze-nie-widzieliscie-sl7883/foto_2, 03.06.2015
 6. 6 http://www.geekweek.pl/aktualnosci/15551/najwieksze-statki-swiata, 04.06.2015
 7. http://pl.wikipedia.org/wiki/Konsumpcjonizm
 8. http://www.businessdictionary.com/definition/optimization.html
 9. Jak koncerny samochodowe zarabiają na częściach do aut. Fakt.pl z 12.07.2012; http://www.fakt. pl/Jak-koncerny-samochodowe-zarabiaja-na-czesciach-do-aut-,artykuły, 165906,1.html
 10. Krames J.A. (2003), Jacka Welcha leksykon przywództwa. Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa
 11. Louda P., Zastosowanie nanomateriałów; http://imnitp.tu.koszalin.pl/old/ images/ibgaleria/zastosowanienanomaterialow.pdf
 12. Majchrzak K. (2010), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a wartość dla klienta [w] Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie. Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 13. Mintzberg H. (2012), Zarządzanie. Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa, s. 179
 14. Piotrowski W. (2001), Organizacje i zarządzanie-kierunki, koncepcje, punkty widzenia [w] Zarządzanie - teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Samuelson P.A., Nordhaus WD. (2012), Ekonomia, wydanie XIX. REBIS, Poznań
 16. Wright S.J., Encyclopedia Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/430575/optimization
 17. Wojdas D. (2012), Kulisy napraw nowoczesnych samochodów i ich nowoczesnych silników. httpJ/www. wojdas. 24x7.pl/naprawy. html
 18. Zarządzanie respektujące wartości-raport z badań (2014), red. A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk, SGH Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu