BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wielewska Izabela (University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Poland)
Tytuł
Selected Environmental Aspects of Sustainable Development in Rural Areas
Wybrane aspekty ekologiczne zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2014, nr 77, s. 159-166, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój obszarów wiejskich, Rozwój zrównoważony, Ekologia
Rural development, Sustainable development, Ecology
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Niniejszy artykuł stanowi próbę omówienia wybranych aspektów ekologicznych zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Spośród wielu aspektów ekologicznych zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich do przybliżenia problematyki wybrano rozwój infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo energetyczne na obszarach wiejskich i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Na szczeblu regionalnym kwestie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego postrzegane są przede wszystkim przez dobrą infrastrukturę i możliwości niezakłóconych dostaw energii elektrycznej. Jednakże na silnie rozproszonych obszarach wiejskich konieczna jest dywersyfikacja źródeł energii w kierunku źródeł odnawialnych i budowy mikrosieci. Chociaż odnawialne źródła energii (OZE) nadal zaspokajają wyłącznie niewielki ułamek zapotrzebowania energetycznego kraju, to jednak dla bezpieczeństwa energetycznego stanowią istotny udział w bilansie energetycznym. Poza tym znaczący jest ich walor ekologiczny, bowiem nie emitują zanieczyszczeń do środowiska.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran E., Grzebyk B. 2011. Sustainable development of rural areas in Podkarpackie Province. Current state and prospects. University of Rzeszów Publishing Press, Rzeszów. 30-32.
 2. Determination of energy potential of regions of Poland as regards renewable energy sources - conclusions for Regional Operational Programs for the program term 2014-2020. 2011. Ministry of Regional Development, Warsaw. 96.
 3. Energy Policy of Poland by 2030. 2009, Ministry of Economy, Warsaw.
 4. Existing and Planned Investments in RES in Kujawsko-pomorskie Province. 2013. Minikowo, ODR.
 5. Górka K., Poskrobko B., Radecki W. 2001. Environmental protection, PWE, Warsaw. 84.
 6. Kapidura A., Łuczewski M., Kapidura P. 2011. The value of landscape. Development of the space of rural areas, WN PWN, Warsaw, 15.
 7. Kowalczyk-Juśko A. 2005. Chances and threats of the preservation of biological diversity in rural areas. [in:] Spatial and functional structure of landscape. Edit. by A. Szponar, S. Horska-Schwartz, University of Wrocław, Wrocław. 272-282.
 8. Kruk H. 2012. The use of energy sources and Poland's energy and environment security. Scientific Handbook of Naval Academy in Gdynia 72. 23-30.
 9. Krupnik K., Brożek M. 2008. Eco-development of rural areas and renewable energy sources. PAN. Infrastructure and ecology of rural areas 3. 93-101.
 10. Nowacki M. 2010. Legal aspects of energy security of the European Union. Wolters Kluwer Publishing House, Warsaw. 22.
 11. Pabis J. 2011. Renewable energy sources as a supplement of energy in agriculture, Agengpol, Warsaw. 9.
 12. Program for the possibilities of renewable energy sources use for Mazowieckie Province. 2006. Marshal's Office of Mazowieckie Province, Warsaw. 12.
 13. Prospects of using renewable energy sources in Poland by 2020. 2007. Renewable Energy Institute, Warsaw. 6.
 14. Roszkowska-Mądra B. 2011. Categories of economy of sustainable development on the level of an agricultural household. [in:] Economy of sustainable development in the light of scientific canons. Edit. by B. Poskrobko, University of Economy, Białystok. 157-174.
 15. Rzeńca A. 2009. Environmental protection as a condition of steady and sustainable development. [in:] Contemporary challenges of cities and regions. Edit. by A. Jewtuchowicz, A. Rzeńca, University of Łódź Press, Łódź. 103-116.
 16. Sobczyk W. 2014. Sustainable development of rural areas. [in:] Problems of Sustainable Eco-Development. Vol. 9, No. 1. 119.
 17. Wielewska I. 2005. International importance of environmental protection in Pomorskie region. [in:] Regions of Central and Eastern Europe vs. globalization and international integration. Edit. by W. Kosiedowski, Włocławek Scientific Society, Włocławek. 573-581.
 18. Wielewska I. 2011. The social and economic activation of valuable natural areas for the needs of their sustainable development. [in:] Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management. Edit. by W. Bojar, PWSZW, Bydgoszcz. 102-111.
 19. Wieloński A., Machowski J. 2008. Energy security of Poland [in:] Transformation processes of selected industries in Poland and the world. Works of the Commission of Geography of Industry. 10, 86.
 20. Wilkin J. 2010. Multifunctionality of agriculture. Research directions, methodological bases and practical implications. IRWiR PAN Publishing House, Warsaw. 29.
 21. Wójcicki Z. 2011. Renewable energy and the protection of rural environment. Infrastructure and Ecology of Rural Areas 1. 7-15.
 22. Zegar J.S. 2004. Strategies for sustainable development versus diversity of rural areas [in:] Regional Strategies for Sustainable Development. Edit. by S. Kozłowski, Ekonomia i Środowisko Publishing House, Białystok. 83-96.
 23. Żmija D. 2014. Sustainable development of agriculture and rural areas in Poland [in:] Economic policy in the period of transformation and crisis. Edit. by A. Barteczek, A. Rączaszek, Economic Studies, Scientific Handbooks of Economic University of Katowice, Katowice. 149-154.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu