BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zālīte Zinta (Latvia University of Agriculture), Zvaigzne Anda (Latvia University of Agriculture), Saulāj Inese (Latvia University of Agriculture)
Tytuł
Employment Trends in the Forestry Industry in Latvia
Trendy w zatrudnieniu w przemyśle leśnym na Łotwie
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2014, nr 77, s. 167-176, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja leśna, Leśnictwo, Zatrudnienie
Forest production, Forestry, Employment
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W ostatnich latach pojawiły się badania dotyczące różnych aspektów zatrudnienia na Łotwie, wśród nich zaś badania dotyczące możliwości promocji zatrudnienia i podniesienia konkurencyjności pracowników na rynku pracy. Jednakże, wiele palących problemów związanych z zatrudnieniem pozostaje nierozwiązanych. Niniejsza praca ma na celu analizę trendów w zatrudnieniu w przemyśle leśnym na Łotwie oraz wskazanie kluczowych czynników wpływających na atrakcyjność zatrudnienia w tym właśnie przemyśle. Wyniki badań wskazują na to, że na Łotwie około 45-50 tysięcy osób jest bezpośrednio zatrudnionych w przemyśle leśnym, a podatki płacone przez tychże pracowników stanowiły w przybliżeniu 1/12 część budżetu krajowego. Według specjalistów, których opinie zebrano za pomocą kwestionariusza, czynnikiem najbardziej decydującym o atrakcyjności pracy w przemyśle leśnym było wynagrodzenie, którego poziom uznawano za adekwatny w stosunku do wykonywanej pracy i zakresu obowiązków. Oczywiście, poziom płac w tym sektorze odpowiada sytuacji panującej na rynku pracy na Łotwie. Badaniem objęto okres od 2007 do 2014 roku, zaś w innych przypadkach okres objęty badaniem jest różny, w zależności od dostępności danych. W pracy wykorzystano następujące metody badawcze: metodę monograficzną, opisową, analizę i syntezę, metodę graficzną, analizę dokumentów, analizę statystyczną i metodę socjologiczną - specjalistyczną.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amount of employees in agriculture, forestry and fishery in Latvia form 2009 till 2013. 2014. (in Latvian) Retrieved: http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__nodarb/NB0081.px/?rxid= cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0 Access: 19.08.2014.
 2. Average amount of employees in the forest sector in Latvia from 2009 till 2013. 2014. (in Latvian). Retrieved: http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__dsamaksa/DS0020_euro.px/?rxid=cdc b978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0 Access: 16.08.2014.
 3. Diakov N., Krug G. 1966. Use of Rank Correlation Methods in Processing Qualitative Information (in Russian) in: Research papers of the Moscow Power Engineering Institute of the Order of Lenin, 69, Moscow, 7-28.
 4. Economical indicators of 10 largest enterprises in forest sector. 2014. (in Latvian). Retrieved: http://www.lursoft.lv/press/2012/11/30/Eksporta-pieaugums-veicina-apgrozijuma-uzravienu-mezsaim niecibas-nozare Access: 16.08.2014.
 5. Environment plan of "Latvia's State Forests". 2012. (in Latvian). Retrieved: http://www.lvm.lv/files/text/ VAP-2007%20-2012.pdf Access: 16.08.2014.
 6. Forest area in Latvia from 2007 till 2014. 2014. (in Latvian). Retrieved: http://data.csb.gov.lv/pxweb/ lv/lauks/lauks__ikgad__mezsaimn/MS010.px/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0 Access: 17.08.2014.
 7. Forest sector in Latvia 2002. 2003. (in Latvian). Annual Report, Ministry of Agriculture. Retrieved: http://www.zm.gov.lv/doc_upl/meza_nozare_2002_web.pdf. Access: 10.08.2014.
 8. Forest sector in numbers and facts. 2014. (in Latvian). Retrieved: https://www.zm.gov.lv/public/ ck/files/ZM/mezhi/buklets/Meza_nozare%20skaitlos_faktos2014.pdf Access: 18.08.2014.
 9. Head of Joint Stock Company "Latvia's State Forest" salary is 75%. 2014. (in Latvian). Retrieved: http://financenet.tvnet.lv/zinas/516114-latvijas_valsts_mezu_vaditaja_alga_augusi_par_75 Access: 16.08.2014.
 10. Information about forest sector (Nace codes: 02 and 16). 2014. (in Latvian). Retrieved: https://www.vid.gov. lv/getfile.aspx?sid=3796 Access: 16.08.2014.
 11. Kendall M.G. 1955. Rank Correlation Methods. New York: Hafner Publishing Co.
 12. Paura L., Arhipova I. 2002. Nonparametric methods: SPSS program, Jelgava: LKC, pp. 76-78.
 13. Report about the forest sector (forestry and timber) development opportunities. 2014. (in Latvian). Retrieved: polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file7065.doc Access:19.08.2014.
 14. Salins Z. 2000. Usage of Forests in Latvia (in Latvian). Printing house in Latvia, Jelgava, 270.
 15. State of Europe's Forests 2011 Report. 2012. Status and Trends in Sustainable Forest Management in Europe, 344.
 16. The largest enterprises in Latvia. 2014. (in Latvian). Retrieved: http://financenet.tvnet.lv/zinas/516114- latvijas_valsts_mezu_vaditaja_alga_augusi_par_75 Access: 29.08.2014.
 17. The new EU Forest Strategy. 2013. Retrieved: http://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy/ Access: 20.08.2014.
 18. Zalite Z., Auzina A. 2013. The Development of Forest Property Rights from Early 20th Century to Modern Times. Economic Science for Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference, ISSN 1691-3078, 31, Jelgava, 184-189.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu