BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zimny Artur (State University of Applied Sciences in Konin), Jurczak Robert (West Pomeranian University of Technology, Szczecin)
Tytuł
Statistical Analysis of the Allocation of EU Funds in the Greater Poland Province
Statystyczna analiza absorpcji funduszy unijnych na obszarze województwa wielkopolskiego
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2014, nr 77, s. 177-188, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Analiza statystyczna, Fundusze unijne, Dotacje, Zróżnicowanie przestrzenne
Statistical analysis, EU funds, Subsidies, Spatial differentiation
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest próba udowodnienia, iż fundusze europejskie, które powinny wspierać działania zmierzające do wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej, niestety, nie są równomiernie wykorzystywane na terenie Wielkopolski. Niniejsza teza została zweryfikowana analizą liczb i wartości projektów finansowanych lub współfinansowanych z trzech funduszy unijnych, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, zrealizowanych w okresie od 1 maja 2004 roku do 31 marca 2014 roku na obszarze 22 powiatów województwa wielkopolskiego, które w świetle typologii stosowanej przez Eurostat można określić mianem powiatów przeważająco wiejskich. Tym samym pozwoliło to ustalić stopień nierównomierności przestrzennej w zakresie wykorzystania funduszy europejskich. W opracowaniu wykorzystano dane pozyskane ze źródła internetowego w postaci witryny "Mapa Dotacji UE", Banku Danych Lokalnych GUS dla poziomu NTS-4, strony internetowej Ministerstwa Finansów oraz serwisów informacyjnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju poświęconych funduszom unijnym.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Local Data Bank CSO. http://www.stat.gov.pl/bdl [date of access: 04.01.2014].
 2. Eurostat Regional Yearbook. 2013. Luxembourg, Eurostat, 24.
 3. Gołata E. 2005. Characteristics of distribution of one variable, in Statistics. Ed.: J. Paradysz. Poznan, Poznan Academy of Economics, 95.
 4. Map of the EU Subsidies. http://mapadotacji.gov.pl [date of access: 17.04.2014].
 5. Obrębalski M. 2013. Developmental disparities in countries and regions of the European Union. Statistical News 10, 40-52.
 6. Ostasiewicz W. 2004. Evaluation and analysis of quality of life. Wroclaw. The Oskar Lange Academy of Economics in Wroclaw, 178.
 7. Portal of the European Funds. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl [date of access: 04.01.2014].
 8. Portal of the Structural Funds. http://www.funduszestrukturalne.gov.pl [date of access: 04.01.2014].
 9. Pułaska-Turyna B. 2005. Statistics for economists. Difin, 96-97.
 10. Regulation (EC) No 1080/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the European Regional Development Fund and repealing Regulation (EC) No 1783/1999. OJ EC L 210 of 31.07.2006.
 11. Regulation (EC) No 1081/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999. OJ EC L 210 of 31.07.2006.
 12. Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999. OJ EC L 210 of 31.07.2006.
 13. Council Regulation (EC) No 1084/2006 of 11 July 2006 establishing the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1164/94. OJ EC L 210 of 31.07.2006.
 14. Strzelecki Z. 2008. Regional policy, in: Regional and Local Economy. Ed.: Z. Strzelecki. Warszawa, PWN, 82-85.
 15. Consolidated Version of the Treaty establishing the European Community. OJ No C 321, 29.12.2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu