BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Giordano Klaudia (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Wkład Stefana Kozłowskiego w rozwój koncepcji ekorozwoju w Polsce
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2001, nr 1 (18), s. 185-191
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Gospodarka, Gospodarka informacyjna, Integracja społeczna
Social and economic conditions, Economy, Information economy, Social integration
Abstrakt
Profesor Stefan Kozłowski jest wybitnym geologiem, przyrodnikiem, politykiem, naukowcem, wykładowcą, znawcą ¡jednym z prekursorów koncepcji ekorozwoju w Polsce, laureatem wielu nagród i odznaczeń. Na Akademii Górniczej w Krakowie byl asystentem Profesora Walerego Goetla, który prowadził prace nad koncepcją trwałego użytkowania zasobów przyrodniczych, koncepcją sozologii. Jego książki O trwałości użytkowania zasobów przyrody (1963) i Soz.ologia nauka ochrony przyrody i jej zasobów (1966) z pewnością wywarły wpływ na młodego naukowca. Idea sozologii i sozotechniki utrwaliła się w kręgach Akademii Górniczej oraz w publikacjach Komitetu "Człowiek i Środowisko".1 Profesor Stefan Kozłowski prowadził sekcję ochrony przyrody nieożywionej Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Jako kierownik Zakładu Złóż i Surowców opracował bazę surowcową dla wielu regionów Polski, między innymi dla Roztocza, Gór Świętokrzyskich, Lubelszczyzny, Pienin. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Kozłowski S., Ekorozwój. Koncepcje ekorozwoju "Człowiek i swiatopogląd 1985 nr 5(232)
 2. Kozłowski S., Gospodarka a środowisko przyrodnicze, PWN, Warszawa 1991
 3. Kozłowski S. Droga do ekorozwoju, PWN Warszawa 1994
 4. Kozłowski S., w drodze ekorozwoju, PWN, Warszawa 1997
 5. Pięć lat po Rio de Janeiro, red. Kozłowski S., "Człowiek i Przyroda" 1998 nr 8-9, Zakład Ekologii Człowieka, Lublin 1998
 6. Memoriał w sprawie wprowadzenia strategii ekorozwoju w Polsce, red. Kozłowski S., RW KUL, Lublin 1997
 7. Ekorozwój gminy Józefów na Roztoczu, red. S.Kozłowski, RW KUL, Lublin 1999
 8. Dubel K., Powszechna inwentaryzacja gmin. CEEW, Krosno 1993
 9. Ekorozwój gminy Strzyżewice, red. Kozłowski S., RW KUL, Lublin 1999
 10. Kozłowski S., Ekorozwój w gminie. Materiały informacyjne do przygotowania programu ekorozwoju gminy. Ekonomia i Środowisko, Bialystok-Kraków 1993
 11. Kozłowski S., Przyrodnicze kryteria gospodarki przyesirzenncj kraju, województwa, gminy, RW KUL, Lublin 1997
 12. Bug europejski korytarz ekologiczny, red. Kuśmierczyk J., Ekologiczny Klub UNESCO, Pracownia na rzecz Bioróżnorodności, Piaski 1999
 13. Kozłowski S., w drodze do ekorozwoju, PWN, Warszawa 1997
 14. Kozłowski S., Ekologiczne problemy przyszłości świata i Polski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1998
 15. Weizsäcker E.U.,Lovins A.B., Lovins L.H., Mnożnik 4 - podwojony dobrobyt, dwukrotne zmniejszenie zużycia zasobów. Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 1999
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu