BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosztowniak Aneta (Politechnika Radomska)
Tytuł
Zróżnicowanie regionalne zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce
Regional Differences of Foreign Direct Investment in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 673-680, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Atrakcyjność inwestycyjna, Zróżnicowanie regionalne
Direct investments, Foreign investment, Investing attractiveness, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tematem opracowania jest analiza zróżnicowania regionalnego ZIB w Polsce w okresie 2007-2009. Pierwsza część artykułu przedstawia korzyści i czynniki lokalizacyjne napływu ZIB do Polski. Druga część prezentuje ranking Atrakcyjności inwestycyjnej Polski w latach 2007-2010, sporządzony przez AT Kearney, oraz różnice regionalne w napływie kapitału zagranicznego w okresie 2007-2009. ZIB wybierają regiony zurbanizowane z infrastrukturą transportową, energetyczną, wodną, komunikacyjną, z ułatwieniami w zarządzaniu oraz infrastrukturą informacyjną, technologiczną i telekomunikacyjną. Kapitał zagraniczny preferuje infrastrukturę sprzyjającą produkcji dóbr i usług, np. drogi umożliwiające transport surowców to zakładu, jak również dystrybucję produktów gotowych na rynki zbytu.(abstrakt oryginalny)

The subject of the study is the analysis of regional differences of foreign direct investment in Poland during the period of 2007-2009. The first part of the article deals with the profits and location determinants of inflows of FDI into Poland. The second part presents AT Kearney's "Ranking of investment attractiveness of Poland (2007-2010)" and regional differences of foreign capital inflow during the period of 2007-2009. For business FDI chooses the urban regions with such infrastructures as: transportation, energy, water, communication, waste management facilities, information, technology and telecommunication. Foreign capital prefers the infrastructure which facilitates the production of goods and services, for example the roads which enable the transport of raw materials to a factory and also the distribution of products which are ready to the markets. PN-(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. 5 lat Polski w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009.
  2. Ancyparowicz G., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost polskiej gospodarki w okresie poakcesyjnym, GUS, Departament Statystyki Finansów. Materiał na konferencje prasową w dniu 26 maja 2009.
  3. Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, http://www.paiz.gov.pl/nowosci/index.php?id_news=2086, 8.03.2010.
  4. Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.
  5. Duning J.H., Studiem in International Investment, London 1970.
  6. Godlewska-Majkowska H., Atrakcyjność inwestycyjna regionów - wyniki badań z 2008 r., Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH, materiały konferencji w PAIiIZ, Warszawa 28.04.2009, http://www.paiz.gov.pl/nowosci/?id_news=2086, 8.03.2010.
  7. Kosztowniak A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a wzrost gospodarczy w świecie, [w:] J. Czech--Rogosz (red.), Koniunktura gospodarcza a reakcje podmiotów gospodarujących, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2009.
  8. Polska znów świeci na mapie świata, Puls Biznesu, http://pulsbiznesu.com.pl, 3.02.2010.
  9. Zmiany strukturalne podmiotów gospodarczych w 2008 r., Informacje i Opracowania, GUS 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu