BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosztowniak Aneta (Politechnika Radomska)
Tytuł
Zmiany efektywności gospodarki polskiej w latach 1989-2011
Changes of Efficiency of the Polish Economy During the Period of 1989-2011
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 303-315, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Efektywność, Przekształcenia systemowe, Wzrost gospodarczy
Effectiveness, Systemic transformation, Economic growth
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono główne kryteria oceny efektywności systemów ekonomicznych, tj. wzrostu produktu per capita, wzrostu zrównoważonego, stabilności wzrostu, efektywności oraz równości społecznej (szans). W ramach analizy empirycznej przeprowadzono ocenę tych kryteriów dla gospodarki polskiej w okresie po transformacji systemowej w 1989 r. (abstrakt oryginalny)

The study outlines the main criteria of estimation of economic systems efficiency such as: GDP per capita, sustainable growth, growth stability, efficiency and social equality. In the empirical analysis these criteria were estimated for Polish economy after the 1989 systemic transformations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Fields G.S., Distribution and development: A summary of the evidence for the developing Word, Cornell University, September 1999.
 2. Główny Urząd Statystyczny, Część IV: Roczne mierniki gospodarcze - Ludność, http://www.stat.gov.pl, 10.03.2011.
 3. Kosztowniak A., Dysproporcje rozwojowe w krajach funkcjonujących w różnych modelach systemu gospodarczego, [w:] Wyzwania gospodarki globalnej, red. H. Treder, K. Żołądkiewicz, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Gdański, Sopot 2010.
 4. Kozłowski S.G., Systemy ekonomiczne, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2005.
 5. Kuznets S., Economic growth and income inequality, "American Economic Review" 1995, nr 1, vol. XLV.
 6. OECD Economic Outlook 88, OECD, November 2010.
 7. OECD, OECD.StatExtracts, http://stats.oecd.org, 10.03.2011.
 8. Stewart F., Income Distribution and Development, QEH Working Paper Series - QEHWPS37, Working Paper, no. 37, March 2000.
 9. Swadźba S. (red.), Systemy gospodarcze. Zagadnienia teoretyczne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 10. Ward B.J., Deren, The Economics of Project Analysis, EDI (World Bank), Washington 1993.
 11. Wojtyna A., Problem nierówności dochodów w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 600, Kraków 2002.
 12. World Development Indicators 2001, The World Bank, Washington DC 2001.
 13. World Development Indicators 2010, World Bank 2010, http://data.worldbank.org/indicator, 10.03.2011.
 14. World Development Report 2000/2001, World Bank, Washington DC 2001.
 15. World Development Report 2010, World Bank, Washington DC 2010.
 16. Woźniak M.G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu