BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gdakowicz Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wykresy świecowe rynku nieruchomości mieszkaniowych
Japanese Candlestick Charting Residential Real Estate Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 149-158, rys., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Nieruchomości mieszkaniowe, Analiza techniczna
Real estate market, Real estate housing, Technical analysis
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Rynek nieruchomości mieszkaniowych jest jednym z elementów rynku kapitałowego. Wiele zjawisk obserwowanych na rynku kapitałowym znajduje odzwierciedlenie na rynku nieruchomości. Narzędziami wspomagającymi proces inwestycyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest między innymi analiza techniczna, a opracowane metody umożliwiają określenie kształtowania się cen aktywów w przyszłości, na podstawie notowań historycznych. Ze względu na duże podobieństwo zachodzących zjawisk na rynku kapitałowym oraz rynku nieruchomości podjęto próbę implementacji wykresów świec japońskich (jednego z elementów metody świec japońskich) na rynek nieruchomości. W artykule przedstawiono napotkane problemy związane z zastosowaniem wykresów świecowych oraz możliwe interpretacje w analizie rynku nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie Szczecina. (abstrakt oryginalny)

The real estate market is regarded as a part of the capital market. There are many tools that support the process of investing on the stock exchange, such as a technical analysis. There are also proven methods that help predict future prices of assets on the basis of their historic quotations. The article is an attempt to transfer the Japanese method of candlestick charting used in the technical analysis of securities onto the real estate market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bończak-Kucharczyk E. (2000), Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 2. Bulkowski T.N. (2008), Encyclopedia of Candlestick Charts, John Wiley & Sons.
 3. Caginalp, G., Laurent H. (1998), The Predictive Power of Price Patterns, "Applied Mathematical Finance", vol. 5, s. 181-205.
 4. Foryś I., Kokot S. (2001), Problemy badania rynku nieruchomości, w: Mikroekonomia w teorii i praktyce, red. J. Hozer, Prace Katedry Ekonomii i Statystyki nr 9, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 5. Goo Y., Chen D., Chang Y. (2007), The Application of Japanese Candlestick Trading Strategies in Taiwan, "Investment Management and Financial Innovations", vol. 4.
 6. Goszczyński M. (2008), Analiza skuteczności wybranych świec japońskich dla polskiego rynku akcji, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 88, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 7. Kucharska-Stasiak E. (1997), Nieruchomość a rynek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Lempart J., Zalewski J. (2013), Leksykon formacji świecowych, Wydawnictwo Finansowe Linia.
 9. Lu T., Chen J. (2013), Candlestick Charting in European Stock Markets, JASSA - "The Financial Journal of Applied Finance", Iss. 2.
 10. Lu T., Shiu Y. (2012), Tests for Two-Day Candlestick Patterns in the Emerging Equity Market of Taiwan, "Emerging Markets Finance and Trade", vol. 48.
 11. Lu T., Shiu Y., Liu T. (2012), Profitable Candlestick Trading Strategies - The Evidence from a New Perspective, "Review of Financial Economics", vol. 21.
 12. Marshall B.R., Young M.R., Rose L.C. (2006), Candlestick Technical Trading Strategies: Can They Create Value for Investors?, "Journal of Banking & Finance", vol. 30.
 13. Murphy J.J. (1999), Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa.
 14. Nisson S. (1991), Japanese candlestick charting techniques: a contemporary guide to the ancient investment technique of the Far East, New York Institute of Finance, New York.
 15. Nisson S. (1996), Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów, WIG-Press, Warszawa.
 16. Shiu Y., Lu T. (2011), Pinpoint and Synergistic Trading Strategies of Candlesticks, "International Journal of Economics and Finance", vol. 3, nr 1.
 17. Tarczyński W. (1997), Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, cz. 1, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 18. The Art of Candlestick Charting by Options University, www.optionsuniversity.com/CandlestickSecrets/Book/ candlesticksecrets.pdf (15.09.2014).
 19. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, DzU 2001, nr 4, poz. 27 z późń. zm.
 20. Ustawa z 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze, DzU 1982, nr 30, poz. 210 z późń. zm.
 21. Weir D.J. (2006), Timing the Market: How to Profit in the Stock Market Using the Yield Curve, Technical Analysis, and Cultural Indicators, John Wiley & Sons, Hoboken.
 22. Zakidalski M. (2012), Analiza szeregów czasowych metodą świec japońskich na przykładzie badania przebiegu indeksu WIG20, w: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV, StatSoft Polska, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu