BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalik Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Prus Błażej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ewolucja i charakterystyka poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w Indiach
Evolution and Characteristic of Variuos Local Government Units in India
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s/ 692-705, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Regulacje prawne
Local government, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Indie
India
Abstrakt
Federacja Indii liczy sobie obecnie niewiele ponad sześćdziesiąt lat. Rozwiązania instytucjonalne zostały zaczerpnięte z uregulowań innych demokracji, głównie USA i Wielkiej Brytanii. Niemniej jednak ustrój Indii ma swoją specyficzną budowę i jest charakteryzowany jako federalizm asymetryczny. W wyniku zapisów w preambule konstytucji kraj ten próbuje budować demokratyczną, suwerenną, socjalistyczną i sekularyzowaną republikę. Celem artykułu jest próba przybliżenia rozwiązań instytucjonalnych, rozwoju, funkcjonowania i charakterystyka samorządu terytorialnego tego kraju.(abstrakt oryginalny)

The Federal Republic of India was established almost 60 years ago. Institutional solutions used in this federation were taken from legal regulations of other democracies, primarily the USA and the United Kingdom. However, as a result of many social, economic and political factors, the system in India has a specific structure and is characterized as asymmetric federalism. As a result of the preamble of India's Constitution, the country is trying to build a democratic, sovereign, socialistic and secularized republic. The aim of this article is a presentation of institutional solutions, the development, functionality and characteristics of the local government units in India.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Census of India 2001, censusindia.gov.in, 28.04.2010.
 2. Country paper: India, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, www.unescap.org/huset/lgstudy/country/india/india.html, 15.06.2010.
 3. How a Bill Becomes an Act, Parliament of India, 164.100.47.132/LssNew/our% parliament/par3.htm, 7.06.2010.
 4. India 2010. A Reference Annual, 54th Edition, Publications Division Research, Reference and Training Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, Delhi 2010.
 5. India at a Glance, india.gov.in/knowindia/India_at_a_glance.php, 27.04.2010.
 6. Legislation. Passage of Legislative Proposals in Parliament, Lok Sabha, 164.100.47.132/LssNew/ Legislation/Legislation.aspx, 7.06.2010.
 7. Lok Sabha Introduction, parliamentofindia.nic.in/ls/intro/introls.htm, 4.06.2010.
 8. Mathew G., India (Republic of India), [w:] A.L. Griffiths, K. Nerenberg (eds.), Handbook of Federal Countries, McGill-Queen's University Press, Quebec 2005.
 9. Mill K., System polityczny Indii, 18.10.2007, www.psz.pl/tekst-6371/Katarzyna-Mill-System-politycz-ny-Indii, 2.06.2010.
 10. States Reorganisation Act, 20 May 2010, en.wikipedia.org/wiki/States_Reorgani-sation_Act, 8.06.2010.
 11. The Constitution of India, Government of India, Ministry of Law and Justice, New Dehli [ze zmianami do 1.12.2007], lawmin.nic.in/coi/coiason29july08.pdf, 4.06.2010.
 12. The States, india.gov.in/knowindia/the_states.php, 15.06.2010.
 13. The Union, india.gov.in/knowindia/the_union.php, 4.06.2010.
 14. The World Factbook 2010, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html, 27.04.2010.
 15. Thirteenth Finance Commission Report 2010-2015, Finance Commission, New Delhi, December 2009.
 16. http://india.gov.in/knowindia/districts.php, 27.04.2010.
 17. http://indiancourts.nic.in/, 19.06.2010.
 18. http://indiancourts.nic.in/districtcourt.htm, 19.06.2010.
 19. http://www.censusindia.gov.in/Census_And_You/Administrative_division.aspx, 28.04.2010.
 20. http://www.censusindia.gov.in/Census_And_You/area_and_population.aspx, 28.04.2010)
 21. http://www.censusindia.gov.in/Tables_Published/Admin_Units/Admin_links/Tahsil_Codes.xls.
 22. http://www.indif.com/India/Government/prime_minister.asp, 5.06.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu