BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozuń-Cieślak Grażyna (Politechnika Radomska)
Tytuł
Kapitał ludzki - ocena efektywności wydatków publicznych w krajach Unii Europejskiej
Human Capital - Efficiency of Public Expenditure on Health and Education in the European Union
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 706-718, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Wydatki publiczne, Efektywność, Metoda DEA (analiza obwiedni danych)
Human capital, Public expenditures, Effectiveness, Data Envelopment Analysis (DEA)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Kapitał ludzki uważany jest za najważniejszy czynnik decydujący o rozwoju kraju, a inwestowanie w ten kapitał pomnaża bogactwo kraju, przyspiesza postęp cywilizacyjny i zwiększa konkurencyjność kraju w wymianie międzynarodowej, gdyż o konkurencji gospodarki decyduje wiedza, kwalifikacje i jakość zasobów ludzkich. Celem badawczym opracowania jest ocena efektywności wydatków publicznych na zdrowie i edukację w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Artykuł obejmuje następujące treści: wprowadzenie odnoszące się do znaczenia kapitału ludzkiego dla wzrostu i rozwoju, krótki opis mierników zastosowanych do pomiaru potencjału zdrowia i wiedzy społeczeństwa, statystyczną weryfikację zmiennych oraz kalkulacje metodą DEA, ranking efektywności wydatków publicznych na zdrowie i edukację w krajach UE - konkluzje i rekomendacje.(abstrakt oryginalny)

Human capital is considered as the most important deciding factor on the development of a country, and investment in this capital increases the wealth of the country, accelerates the civilization's progress and enlarges the competitiveness of the country in the international exchange, because knowledge, qualifications as well as the quality of human resources determinate the competition of economy. The aim of this study is to assess the efficiency of education and health spending across 27 countries of EU and it includes: introduction related to the significance of the human capital for the growth and develop- -ment, short description of measures used to reflect the social potential of health and knowledge, - statistical data verification and DEA calculations,- - EU-27 efficiency evaluation ranking - conclusions and recommendations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. DEA solver, Springer Science+Business Media, LLc, ©2008.
  2. Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
  3. Guzik B., Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
  4. Janoś-Kresło M., Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce, [w:] Monografie i Opracowania nr 512, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
  5. Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006.
  6. Woźniak M.G., Spójność społeczno-gospodarcza a wzrost gospodarczy. Wnioski dla Polski z doświadczeń Unii Europejskiej, [w:] J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu.Pl, Warszawa 2008.
  7. Zienkowski L., Gospodarka oparta na wiedzy - mit czy rzeczywistość, [w:] L. Zienkowski (red.), Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu