BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dawidowski Jan Bronisław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Błażejczak Dariusz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Nauczanie w inżynierii rolniczej - dzisiaj i jutro
Teaching in agricultural engineering - today and tomorrow
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 4 (139), s. 29-44, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Nauczanie, Rolnictwo, Szkolnictwo wyższe
Teaching, Agriculture, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie analizy procesów zachodzących w obszarze przebudowy programów nauczania inżynierii rolniczej w Polsce i zagranicą. Wynika z niej, że nadrzędnym celem wprowadzanych zmian jest zapobieżenie podupadaniu zawodu, czego dowodem jest malejące, niekiedy bardzo drastycznie, zainteresowanie podejmowaniem studiów w tym obszarze kształcenia. Przypadki wzrostu liczby kandydatów zdarzają się niezmiernie rzadko - są spowodowane szczególnymi uwarunkowaniami lokalnymi i nie oznaczają poprawy zatrudnialności absolwentów. Konieczne jest zintensyfikowanie dyskusji w całym środowisku inżynierii rolniczej w Polsce i opracowanie mapy drogowej wytyczającej szlaki do wdrażania niezbędnych, dostosowanych do współczesnych potrzebie oczekiwań zmian w nauczaniu inżynierii rolniczej, zwiększających atrakcyjność zawodu i sprzyjających poprawie zatrudnialności.(abstrakt oryginalny)

The objective of the work was to present analysis of processes which take place in the area of reconstruction of programmes related to teaching agricultural engineering in Poland and abroad. The results of the analysis prove that preventing decline of the profession is the main purpose of the implemented changes. The decline is visible at the decrease, sometimes very drastic, in the interest in this type of education. Cases of the increase in the number of candidates are very rare - they result from special local conditions and do not stand for improvement in employing graduates. It is necessaryto intensify discussions within the whole society of agricultural engineering in Poland as well as to work out a map which would open a way for implementing indispensable changes in teaching agricultural engineering adjusted to modern demands and expectations and increasing attractiveness of the profession and influencing the improvement of employment.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borri C., Maffioli F. (2003): E4 Enhancing Engineering Education in Europe (on-line), [dostęp 20-10-2012]. Dostępny w Internecie: http://www3.unifi.it/tree/dl/cd/E4_E.pdf
 2. Briassoulis, D., Papadiamandopoulou, H., Bennedsen B. S. (2001): Towards a European Standard for Agricultural Engineering Curricula (on-line). [dostęp 20.05.2012]. Dostępny w Internecie: http://www.best.hr/BACo/files/AFANet.pdf
 3. Dawidowski J.B. (2009): Logicznie czy funkcjonalnie. Forum Akademickie, 6, 22-23.
 4. Febo P., Comparetti A. (2010): Biosystems engineering curricula in Europe. XVIIth World Congress of the International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR). Québec City, Canada June 13-17, 2010, Paper ID: CSBE101663.
 5. Febo, P., Sun D.-W. (2000): The University Structure and Curricula on Agricultural Engineering. An overview of 36 Countries. FAO, CIGR, EurAgEng. 1-236.
 6. Haman J. (1996): O kierunkach rozwoju inżynierii rolniczej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 443, 13-19.
 7. Haman J. (1997): Co dalej z inżynierią rolniczą. Inżynieria Rolnicza, 1(1), 5-12.
 8. Haman J., Michałek R. (2003): Que venis quo vadis inżynierio rolnicza? Inżynieria Rolnicza, 9(51), 29-38.
 9. Haman J. (2006): Od maszynoznawstwa do bioinżynierii, czyli 35-lecie Wydziału Inżynierii Produkcji AR w Lublinie. Inżynieria Rolnicza, 5(80), 7-14.
 10. Hołownicki R. (2008a): O potrzebie utworzenia Sieci Naukowej w środowisku agroinżynierii. Inżynieria Rolnicza, 9(107), 13-18.
 11. Hołownicki R. (2008b): Przed agroinżynierią stoją nowe zadania. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 13-24.
 12. Hołownicki R. (2009): Agroinżynieria na tle przemian w rolnictwie i przemyśle. Inżynieria Rolnicza, 5(114), 13-23.
 13. Juliszewski T. (2009): Czy Kopernik wiedział? Forum Akademickie, 7-8, 40-41.
 14. Kraśniewski A. (2006): Proces Boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe? [on-line], [dostęp 20-10-2012], Dostępny w Internecie: www.krasp.org.pl/pl/uka/uka2009.
 15. Kurpaska S. (2011): Aktualne problemy badawcze w inżynierii rolniczej w świetle XVII Kongresu Inżynierii Rolniczej w Quebec. Inżynieria Rolnicza, 1(126), 129-135.
 16. Lorencowicz E., Aguado P., Ayuga F., Briassoulis D., Farkas I., Griepentrog H. W. (2011): Studia trzeciego stopnia z zakresu inżynierii rolniczej w Europie. Inżynieria Rolnicza, 4(129), 197-203.
 17. Michałek R. (2009): Nauka bliżej praktyki - potrzeba reorientacji badań w inżynierii rolniczej. Inżynieria Rolnicza, 5(114), 7-12.
 18. Michałek R. (1997): Inżynieria rolnicza w procesie transformacji polskiego rolnictwa do Unii Europejskiej.Inżynieria Rolnicza, 1(1), 13-20.
 19. Michałek R. (2001): Problemy rozwoju kadr naukowych w inżynierii rolniczej. Inżynieria Rolnicza, 13(33), 21-29.
 20. Michałek R. (2003): Miejsce i zakres inżynierii rolniczej w strukturze nauki polskiej. Inżynieria Rolnicza, 3(45), tom 2, 7-14.
 21. Michałek R. (2006): Pozycja inżynierii rolniczej w strukturze nauki polskiej. Inżynieria Rolnicza,11(86), 15-22.
 22. Michałek R. (2008a): Domena i krajowe środowisko inżynierii rolniczej. Inżynieria Rolnicza, 6(104), 7-12.
 23. Michałek R. (2008b): Integracja Ośrodka wrocławskiego z krajowym środowiskiem inżynierii rolniczej. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 7-12.
 24. Michałek R. (2008c): Przyszłość inżynierii rolniczej jako nauki i kierunku kształcenia. Inżynieria Rolnicza, 1(99), 297-302.
 25. Michałek R. (2008d): Głos w sprawie klasyfikacji nauki. Nauka, 3, 155-159.
 26. Michałek R. (2010a): Domena i miejsce inżynierii rolniczej w strukturze nauki. Inżynieria Rolnicza, 2(120), 7-11.
 27. Michałek R. (2010b): Dylematy inżynierii rolniczej jako nauki i kierunku kształcenia. Inżynieria Rolnicza, 7(125), 139-144.
 28. Michałek R. (2010c): Przyszłość inżynierii rolniczej na tle projektowanych zmian w nauce i szkolnictwie wyższym. Inżynieria Rolnicza, 4 (122), 7-13.
 29. Pabis S. (1997): Kształcenie w inżynierii rolniczej wobec aktualnych i przyszłych potrzeb rolnictwa w Polsce. Inżynieria Rolnicza, 1(1), 21-32.
 30. Pabis S., Jaros M. (2009): O klasyfikacji nauki. Forum Akademickie, 2, 23-24.
 31. Roszkowski A. (2006): Przemiany inżynierii rolniczej w perspektywie reform wspólnej polityki rolnej i WTO 2007-2013. Inżynieria Rolnicza, 11(86), 393-400.
 32. Roszkowski A. (2007): Technika rolnicza a GMO (biotechnologie - bioinżynieria - rośliny transgeniczne). Inżynieria Rolnicza, 8(96), 219-224.
 33. Scarascia G., Comparetti A., Cointault F., Nilsson C., Rowley B., Febo P., Panagakis P., Ayuga F. (2010): Outcome P13 Implementation of Tuning Template to the Biosystems Engineering Discipline (on-line), [dostęp 20-10-2012]. Dostępny w Internecie: http://www.erabee.aua.gr/FILES/P13/P%2013_%20ReportTUNING_FINAL_8-11-2010.pdf
 34. POMSEBES (2007): Proposed Policy Measures in Support of the Evolution of the Emerging Biosystems Engineering Discipline in US and Europe (on-line), [dostęp 20-10-2010]. Dostępny w Internecie: http://www.pomsebes.aua.gr/
 35. USAEE Final Raport (2005): Core Curricula of Agricultural / Biosystems Engineering for the First Cycle Pivot Point Degrees of the Integrated M.Sc. or Long Cycle Academic Orientation (on-line), [dostęp 19-10-2012], Dostępny w Internecie: http://www.iagrehost.org/nondrup/usaee/files/USAEE%20Core%20Curricula%20Pivot%20FEANI_final%20version.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu