BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Szczepkowska-Flis Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na produktywność czynników wytwórczych w kraju goszczącym - analiza empiryczna na przykładzie państw Europy Środkowo-Wschodniej
The Influence of Foreign Direct Investment on Factor Productivity in the Host Country - Empirical Analysis for Central and Eastern European Countries
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 339-352, tab., bibliogr. 24 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Produktywność czynników wytwórczych, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Produktywność pracy
Total Factor Productivity (TFP), Direct investments, Foreign investment, Labour productivity
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Celem podjętego przez autorki badania była empiryczna weryfikacja hipotezy, zgodnie z którą poziom nasycenia gospodarki kapitałem zagranicznym z tytułu absorpcji BIZ jest czynnikiem determinującym nieliniowy charakter związku między napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych i produktywnością czynników wytwórczych w gospodarce goszczącej. Badanie przeprowadzono dla 10 krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1993-2008. Uzyskane wyniki nie dostarczyły podstaw do jednoznacznego wnioskowania o nieliniowym charakterze relacji między produktywnością pracy i napływem BIZ, lecz potwierdziły, że poziom nasycenia gospodarki kapitałem zagranicznym może kształtować efekt netto BIZ dla produktywności. Niski poziom nasycenia kapitałem zagranicznym był katalizatorem pozytywnego wpływu BIZ na produktywność pracy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to verify the hypothesis that the level of the saturation of the economy with FDI is the determinant of nonlinear relationship between FDI and factor productivity in the host country. The research was conducted for ten Central and Eastern European countries during 1993-2008. The results did not provide unambiguous evidence in support of the nonlinear relationship between FDI and labour productivity. However, the results revealed that the saturation level of the economy with FDI may influence the net effect of FDI on labour productivity. Low level of the saturation was a catalyst of positive influence of FDI on productivity, and higher saturation limited positive effects of FDI in this respect. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aitken B.J., Harrison A.E., Do Domestic Firms Benefit from Foreign Direct Investment? Evidence from Venezuela, "American Economic Review" 1999, vol. 89, nr 3.
 2. Aitken B.J., Harrison A.E., Lipsey R.E., Wages and Foreign Ownership: A Comparative Study of Mexico, Venezuela and the United States, "Journal of International Economics" 1996, vol. 40.
 3. Altomonte C., Pennings E., Testing for Marginal Spillovers from Foreign Direct Investment, Tinbergen Institute Discussion Paper 2005, nr 05-101/4.
 4. Baltagi B., Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons, Chichester 2005.
 5. Buckley P.J., Clegg J., Wang C., Is the Relationship Between Inward FDI and Spillover Effects Linear? An Empirical Examination of the Case of China, "Journal of International Business Studies" 2007, vol. 38, nr 3.
 6. Caves R.E., Multinational Firms, Competition, and Productivity in Host-Country Markets, Economica 1974, vol. 41, nr 162.
 7. Czerwieniec E., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 105, Poznań 1990.
 8. Davidson R., MacKinnon J.G., Foundations of Econometrics, Oxford Press, London 1999.
 9. Geweke J., Inference and Causality in Economic Time Series Model, [w:] Handbook of Econometrics, vol. 2, red. Z. Griliches, M.D. Intriligator, North-Holland, Amsterdam 1984.
 10. Görg H., Greenaway D., Much Ado about Nothing? Do Domestic Firms Really Benefit from Foreign Direct Investment?, IZA Discussion Paper 2003, nr 944.
 11. Greene W.H., Econometric Analysis, Pearson Education, Upper Saddle River 2003.
 12. Harris R., Robinson C., Productivity Spillovers to Domestic Plants from Foreign Direct Investment: Evidence from UK Manufacturing, 1974-1995, Royal Economic Society Annual Conference nr 96, 2002.
 13. Hsiao C., Analysis of Panel Data, Cambridge University Press, New York 2003.
 14. Kennedy P., A Guide to Econometrics, MIT Press, Cambridge 1998.
 15. Kozłowska A., Szczepkowska-Flis A., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na produktywność czynników wytwórczych w gospodarce goszczącej - ujęcie teoretyczne, [w:] Ekonomia, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 16. Maddala G.S., Introduction to Econometrics, Macmillan, New York 1992.
 17. Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 18. Misun J., Tomsik V., Does Foreign Direct Investment Crowd In or Crowd Out Domestic Investment?, "Eastern European Economics" 2002, vol. 40, nr 2.
 19. Pessoa A., MNCs, FDI and Host Country Productivity, A Theoretical and Empirical Appraisal, "The IUP Journal of Managerial Economics" 2008, vol. 6, nr 4.
 20. Smarzynska-Javorcik B., Does Foreign Direct Investment Increase the Productivity of Domestic Firms? In Search of Spillovers through Backward Linkages, World Bank Policy Research Working Paper nr 2923, 2002.
 21. Torlak E., Foreign Direct Investment, Technology Transfer and Productivity Growth in Transition Countries. Empirical Evidence from Panel Data, CeGE Discussion Paper nr 26, 2004.
 22. Tracy W.M., The Curvilinear Impact of Foreign Direct Investment on Labor Productivity, Academy of Management Annual Meeting Proceedings, Chicago 2009.
 23. Wooldridge J.M., Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press, Cambridge 2001.
 24. Wooldridge J.M., Introductory Econometrics. A Modern Approach, South-Western Thomson Learning, Mason 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu