BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frieske-Górska Ewa (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Piechnik Leszek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Metodyczne aspekty oceny kompensacji ciśnienia w emiterach nawodnieniowych
Methodological aspects of pressure compensation evaluation in emitters of drip irrigation lines
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 4 (139), s. 45-53, rys., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Badania właściwości fizycznych, Eksperyment badawczy
Machinery and equipment, Physical properties research, Scientific experiment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono metodykę i stanowisko pomiaru kompensacji ciśnienia w tulejkowych emiterach linii kroplujących w funkcji zmian ciśnienia zasilania. Celem pracy badawczej było określenie wielkości kompensacji, która może posłużyć do utworzenia podstaw klasyfikacji emiterów kroplowych oraz oceny ich stanu technicznego lub stopnia zużycia. Pomiary wielkości kompensacji wykonano na kroplownikach z kompensacją ciśnienia. Przeprowadzone pomiary pozwoliły określić zakres efektywnego działania kompensacji i zależności pomiędzy ciśnieniem zasilania a objętościowym natężeniem wypływu oraz ciśnieniem na wyjściu z labiryntu turbulentnego przepływu wody w kroplowniku. Utworzona metodyka pomiarów oraz układ stanowiska laboratoryjnego sprawdziły się w badaniach eksperymentalnych. Pozwolą one również po niedużej adaptacji na przeprowadzenie w przyszłości wielokrotnych badań innych typów emiterów kroplowych. Otrzymane wyniki pozwoliły określić zakres przedziału kompensacji, natomiast do utworzenia klas podziału emiterów niezbędne jest pozyskanie kroplowników od innych producentów.(abstrakt oryginalny)

The paper presents methodology and a measuring test station for evaluation of pressure compensation for tube emitters of drip lines as a function of feeding pressure changes. The purpose ofthe research was to determine the size of the compensation, which may be used to form basis for qualification of drip emitters and evaluation of their technical condition or degree of wear and tear. Pressure compensation emitters have been selected for the research. Conducted measurement allowed to determine the range of effective operation of pressure compensation and to define the character of relation between feeding pressure, outflow pressure and water discharge at the drip line outflow. The methodology, which has been created and the design of the test station have performed effectively in laboratory conditions. Moreover, they will allow, after slight adaptation, to conduct numerous studies of other types of drip emitters in the future. The obtained results allowed determining the range of the compensation, while for creating classes of emitter division, it is necessary to examine the emitters of various manufacturers.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzozowski J., Miatkowski Z. (2007): Nawadnianie kropelkowe. Wirtualny Instytut Rolnictwa Zrównoważonego, 2.
  2. Dudek J., Babik J., Dyśko J. (2007): Technologia kroplowego nawadniania warzyw korzeniowych uprawianych na redlinach. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 3(52), 32-36.
  3. Jeznach J. (1996): Analiza funkcjonowania systemów nawodnień kroplowych w różnych warunkach środowiskowych. SGGW, Warszawa, ISBN83-00029-7-7.
  4. Jeznach J. (2009): Aktualne trendy w rozwoju mikronawodnień. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 6, 83-94.
  5. Kaniszewski S. (2005): Nawadnianie warzyw polowych. Plantpress, Kraków, ISBN83-89874-14-8.
  6. Karczmarczyk S. Nowak L. (red.). (2006): Nawadnianie roślin. PWRiL, Poznań, 143-156.
  7. Mahmood S. (2010): Surface and subsurface drip irrigation. VDM Verlag, Saarbrücken, ISBN 36- 392464-9-7.
  8. Rai N. A. (2009): Drip irrigation and soil moisture, VDM Verlag, Saarbrücken, ISBN 36-39210-13-1.
  9. PN-EN 13635:2003. Nawodnienia. Systemy nawodnień umiejscowionych. Terminologia oraz dane dostarczane przez producentów.
  10. PN-R-01000:1997. Nawodnienia; Nawodnienia umiejscowione; Terminologia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu