BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kraciuk Jakub (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Teorie ekonomiczne przyczyn kryzysów finansowych
Economic Theories Clarifying the Causes of Financial Crises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 353-361, bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Teoria ekonomii
Financial crisis, Economic theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ostatni kryzys finansowy wykazał słabości ekonomii jako dyscypliny naukowej. Większość ekonomistów nie przewidziała wybuchu kryzysu, była wręcz zaskoczona, że do niego doszło. Wśród teorii ekonomicznych, które w największym stopniu wyjaśniały przyczyny kryzysów finansowych, znajdowały się teoria H. Minsky'ego oraz teorie szkoły austriackiej i szkoły behawioralnej. Żadna z nich nie była w stanie przewidzieć wybuchu kryzysu finansowego, co jest podstawową słabością teorii ekonomicznych zajmujących się finansami międzynarodowymi. (abstrakt oryginalny)

The last financial crisis showed the weaknesses of economics as a scientific discipline. The majority of economists not only did not predict the outbreak of the crisis, but, on the contrary, they were surprised at the fact. Amongst the economic theories which in the large degree explained the causes of financial crises were the theory by H. Minski, the theories of the Austrian and the behavioral schools. None these theories however was able to predict the moment of outbreak of the financial crisis, which is a basic weakness of economic theories dealing with the international finances. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasiak K., Zachowania inwestorów w warunkach globalnego kryzysu finansowego, "Acta Scientiarum Polonorum", Oeconomia 2010, nr 9(2).
 2. Kaczmarczyk H., Szkoła austriacka w ekonomii i naukach społecznych, http://www.webportals.wortale.net/52-Szkola-Austriacka-w-ekonomii-i-naukach-spolecznych.html.
 3. Koryś P., Kryzys gospodarczy, ekonomia i wolny rynek. Doświadczenie historyczne, stan obecny i prognozy na przyszłość, [w:] Platon na Wall Street. Konserwatywne refleksje o kryzysie ekonomicznym, red. J. Kloczkowski, J. Price, Ośrodek Myśli Politycznej, Center for European Renewal, Kraków 2010.
 4. Liberska B. (red.), Globalizacja, mechanizmy i wyzwania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 5. Matysek-Jedrych A., Współczesne przeobrażenia systemu finansowego i ich konsekwencje, "Bank i Kredyt" 2008, nr 1.
 6. Minsky H.P., Stabilizing an Unstable Economy, Yale University Press, London 1986.
 7. Monkiewicz M., Globalny kryzys finansowy - przyczyny, działania naprawcze, ochrona konsumentów, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2008, nr 5(2).
 8. Nawrot W., Załamanie rynków papierów wartościowych na tle globalnego kryzysu finansowego, eFinanse, Finansowy Kwartalnik Internetowy2009, nr 3.
 9. Rybiński K., Globalizacja a rynki finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 10. Sławiński A., Przyczyny globalnego kryzysu bankowego, [w:] Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, red. J. Osiński, S. Sztaba, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, Warszawa 2008.
 11. Shefrin H., Statman M, Behavioral Portfolio Theory, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 2000, vol. 35, no. 2.
 12. Szyszka A., Behawioralne aspekty kryzysu finansowego, "Bank i Kredyt" 2009, nr 40(4).
 13. Tempelman J. H., Austrian Business Cycle Theory and the Global Financial Crisis: Confessions of a Mainstream Economist, "The Quarterly Journal of Austrian Economics" 2010, vol. 13, no 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu