BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabiak Karol (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Jurga Jan (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Porównanie wybranych błędów przejazdów agregatu rolniczego prowadzonego manualnie oraz automatycznie
Comparison of the selected errors of an agricultural aggregate crossings driven manually and automatically
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 4 (139), s. 55-63, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Global Position System (GPS), Przemysł maszyn rolniczych, Maszyny i urządzenia, Rolnictwo
Global Position System (GPS), Agricultural machinery industry, Machinery and equipment, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule porównane zostały dwa systemy prowadzenia ciągnika rolniczego. Pierwszy z nich, tradycyjny sposób prowadzenia agregatu ciągnikowego, polegający na aktywnej kontroli toru jazdy przez operatora. System automatyczny wykorzystywał nawigację satelitarną i był wyposażony w układ automatycznego prowadzenia pojazdu po polu. Badania zostały przeprowadzone w gospodarstwie rolnym położonym w województwie zachodniopomorskim w kwietniu i maju 2012 roku. Celem pracy było porównanie manualnego oraz automatycznego systemu prowadzenia ciągnika rolniczego pod względem odchyleń odległości od pożądanego toru jazdy po polu oraz pól powierzchni nakładek i omijaków. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że system automatycznego prowadzenia ciągnika wykorzystujący nawigację satelitarną był dokładniejszy i pozwolił ograniczyć powierzchnię nieobrobioną do 0,20%, zaś dwukrotnie obrobioną do 0,21% powierzchni pola.(abstrakt oryginalny)

Two systems of steering a tractor were compared in the article. The first of them, a traditionalway of driving a tractor, consisting in an active control of the track by an operator. An automatic system used a satellite navigation and was equipped with automatic driving system of a vehicle on a field. The research was carried out in an agricultural farm located in Zachodniopomorksie province in April and May 2012. The objective of the paper was to compare a manual and an automatic system of steering a farm tractor on account of distance deviation from a desired track and surface areas of overlaps and underlaps. On the basis of the research which was carried out, it was determined that the system of automatic steering of a tractor which uses a satellite navigation was more accurate and allowed to limit the undone area to 0.20% and to double the area which was worked twice to 0.21% of the field area.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dawidowski J. B., Dobek T., Jurga J. (2011): Współczesna inżynieria rolnicza - badania i zastosowania. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków, 65-85.
  2. Doruchowski G. (2008): Postęp i nowe koncepcje w rolnictwie precyzyjnym. Inżynieria Rolnicza, 9(107), 19-31.
  3. Dreszer K. A. (2005): Globalny system pozycjonowania i możliwości wprowadzenia go w polskim rolnictwie. Inżynieria Rolnicza, 10(70), 57-63.
  4. Gozdowski D., Samborski S., Sioma S. (2007): Rolnictwo precyzyjne. SGGW, Warszawa.
  5. Huyghebaert B., Dubois G., Bienfait P. (2007): Comparative study of the precision of six GPS guiding systems in agriculture. II International Symposium Farm Machinery and Process Management in Sustainable Agriculture, Lublin.
  6. Kaszkowiak J. (2007): Urządzenia elektroniczne sterujące pracą maszyn rolniczych., Maszyny i narzędzia rolnicze., pod red. E. Jarmocika, Wyd. I, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane UTP, ISBN: 978-83-89334-29-9.
  7. Macák M., Žitňák M. (2011): Využitie satelitnej navigácie s autopilotom Prispracovaní pŏdy. Mechanizace zemedelstvi, 1-9.
  8. Zalewski P. (2000): Problemy rolnictwa precyzyjnego. Inżynieria Rolnicza, 8(19), 15-23.
  9. Materiały firmowe John Deere. Internet: Dostęp [15.06.2012]. Dostępny w Internecie: http://www.deere.pl/pl_PL/docs/product/equipment/agricultural_management_solutions/guidance_systems/brochure/brochure_guidance_pl.html
  10. Wyznaczanie pola powierzchni. Internet: Dostęp [16.06.2012]. Dostępny w Internecie: http://home.agh.edu.pl/~rkrzyzek/zagadnienia/zagadnienie%201.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu