BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryńska Elżbieta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Gospodarcze aspekty wpływu zmian demograficznych na polski rynek pracy
Influence of Demographic Changes on the Polish Labour Market - Economic Aspects
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 362-375, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Podaż pracy, Popyt na pracę, Zasoby pracy
Labour market, Labour supply, Labour demand, Labour resources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest identyfikacja gospodarczych aspektów wpływu zmian demograficznych na polski rynek pracy. Identyfikacji tej dokonano na podstawie analizy zbiorowości potencjalnych zasobów pracy mających miejsce w latach 1980-2009 oraz przewidywanych do 2035 r. Analizie poddano dynamikę, wielkość i strukturę potencjalnych zasobów pracy oraz relacje między zbiorowością osób w wieku produkcyjnym i populacjami w wieku nieprodukcyjnym. Jej wyniki pozwoliły na wyodrębnienie trzech głównych gospodarczych aspektów wpływu zmian demograficznych na polski rynek pracy. Są nimi: zmienność poziomu i tendencji rozwojowych liczebności potencjalnych zasobów pracy, zmiany relacji między zbiorowością osób w wieku produkcyjnym a populacjami osób w wieku przed- i poprodukcyjnym oraz proces starzenia się potencjalnych zasobów pracy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to identify economic aspects of demographic changes that have an influence on the Polish labour market. It was identified by analysing potential labour force (actual data 1980-2009 and the forecast to 2035). The analysis covered dynamics, the level and structure of potential labour force and relations between working and non-working age population. The results of analysis enabled to distinguish three main economic aspects of demographic changes influencing Polish labour market: the fluctuation of level and development tendency of the potential labour force numbers; changes in relations between working age population and pre and post-working age population; the process of ageing of potential labour force. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bijak J., Kupiszewska D., Kupiszewski M., Saczuk K., Impact of International migration on population dynamics and labour force resources in Europe, CEFMR Working Paper 2005/1.
 2. Bloom D.E., Canning D., Sevilla J., Economic Growth and the Demographic Transition, Working Paper 8685, NBER Working Paper Series, National Bureau of Economic Research, Cambridge 2001.
 3. Gavrilov L.A., Heuveline P., Aging of Population, [w:] The Encyclopedia of Population, red. P. Demeny, G. McNicoll, Macmillan Reference USA, New York 2003, vol. 1.
 4. Kelm R., Ekonometryczny szacunek NAIRU/NAWRU dla Polski na podstawie krzywej Philipsa, 1996: 1-2006:2, [w:] Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej, szacunki, tendencje i determinanty, red. W. Kwiatkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 5. Kryńska E., Osoby starsze na rynku pracy, [w:] Rynek pracy, red. E. Karpowicz, Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2007.
 6. Kucharski L., Bezrobocie równowagi w Polsce i w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej - przegląd wyników badań oraz własne oszacowania, [w:] Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej, szacunki, tendencje i determinanty, red. W. Kwiatkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 7. Lee E.S., A theory of migration, "Demography" 1966, nr 3.
 8. Oczki J., Integracja Polski z Unią Europejską a zachodnie rynki pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.
 9. Schoenmaeckers R.C., Population ageing and its economic and financial implications, [w:] Population ageing and its challenges to social policy, "Population Studies" nr 50, Council of Europe Publishing 2005.
 10. Stopa bezrobocia w latach 1990-2011 (bezrobocie rejestrowane), Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_677_PLK_HTML.htm, 3.03.2011.
 11. Szukalski P., Zagrożenie czy wyzwanie - proces starzenia się ludności, "Polityka Społeczna" 2006, nr 9.
 12. Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczpospolitej, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 13. Urbaniak B., Praca zawodowa po przejściu na emeryturę. Społeczno-ekonomiczne przesłanki powrotu emerytów do aktywnego życia zawodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 14. Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2008.
 15. Wiśniewski Z. (red.), Determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych, Dom Organizatora, Toruń 2009.
 16. Wiśniewski Z. (red.), Zarządzanie wiekiem w organizacjach wobec procesów starzenia się ludności, Dom Organizatora, Toruń 2009.
 17. World Economic Outlook 2004. The Global Demographic Transition, International Monetary Found, Washington DC 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu