BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalak Aneta (Politechnika Śląska)
Tytuł
Koncepcja kwantyfikacji ryzyka finansowania
The Concept of Quantification of Risk Funding
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 730-740, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Ryzyko, Finansowanie przedsiębiorstwa, Struktura finansowania przedsiębiorstw
Risk, Financing enterprises, Structure of corporate financing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Finansowanie przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych problemów w jego działalności. Na tle tego złożonego procesu rodzi się ryzyko finansowania, które może występować w wielu odmianach i może dotyczyć zarówno kapitałodawcy, jak i kapitałobiorcy. W artykule proponuje się metodykę kwantyfikacji ryzyka finansowania poprzez określenie w pierwszej kolejności wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na poszczególne rodzaje ryzyka finansowania. Następnie określa się klasę i natężenie ryzyka finansowania, które pozwalają wyznaczyć rangę poszczególnych odmian tego ryzyka. Znając rangę danej odmiany ryzyka finansowania, można wyznaczyć średnie ważone ryzyko finansowania, charakteryzujące przyjętą strukturę finansowania.(abstrakt oryginalny)

Company funding is one of the most important problems in its performance. In the background of a complex process there is funding risk that may appear in various kinds and may concern a capital giver as well as a capital receiver. The method of funding risk quantification is presented in the article through firstly defining the influence of outer and inner factors on the single kinds of funding risk. Next, a class and intensity of funding risk is determined which allows to indicate the importance of single kinds of this risk. Knowing the importance of a given funding risk it is possible to define the arithmetic means of funding risk that specifies the adjusted funding structure.()(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Blanke-Ławniczak K., Bartkiewicz P., Szczepański M., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
  2. Brigham F.E., Podstawy zarządzania finansami, t. I, PWE, Warszawa 1996.
  3. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Inwestycje finansowe, AE, Wrocław 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu