BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grudziński Jerzy (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Koncepcja "e-maintenance" w systemie utrzymania ruchu maszyn i pojazdów rolniczych
The concept of "e-maintenance" in the system of farm machines and vehicles maintenance
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 4 (139), s. 65-70, rys., bibliogr. 19 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Przemysł maszyn rolniczych, Monitorowanie procesów
Machinery and equipment, Agricultural machinery industry, Process monitoring
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Koncepcja "e-maintenance" (pol. e-obsługiwanie, e-utrzymanie ruchu) jest najnowszym osiągnięciem na polu zarządzania utrzymaniem ruchu obiektów technicznych. Zapewniając stałe monitorowanie stanu maszyny i zarządzanie nimi przez Internet powoduje sprzężenie zwrotne miedzy systemami operacyjnymi produkcji i eksploatacji. Zbiór i dynamiczna wymiana informacji eksploatacyjnych w czasie rzeczywistym tworzy silną strukturę pozwalającą na budowanie i wykorzystanie wiedzy o obiektach technicznych i procesach produkcyjnych. To stwarza wielkie możliwości dla podejmowania korzystnych ekonomicznie decyzji. W artykule przedstawiono zasadę budowy, zalety i ograniczenia koncepcji "emaintenance", przy uwzględnieniu aktualnych trendów informatycznych, telekomunikacyjnych, zarządzania, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz aktualny stan systemu utrzymania ruchu maszyn i pojazdów rolniczych opartego na koncepcji "e-maintenance". Przeprowadzono analizę korzyści i ograniczeń wynikających z wprowadzenia systemu, zaproponowano jego popularyzację w ramach dydaktyki na uczelniach rolniczych.(abstrakt oryginalny)

The concept of "e-maintenance" is the newest success in the field of traffic maintenance management of technical facilities. Ensuring constant monitoring of the machine condition and managing it through Internet results in a feedback between operational systems of production and exploitation. Collection and dynamic exchange of exploitation information in actual time forms a strong structure which allows to build and use knowledge on technical facilities and production processes. It creates great possibilities for taking economically advantageous decisions. The rule of construction, good points and limitations of the "e-maintenance"concept were presented in the article at consideration of present information, telecommunication, management, environment protection and sustainable development trends as well as the present condition of the traffic maintenance system of farm machines and vehicles based on the "e-maintenance" concept. Analysis of advantages and limitations resulting from introduction of the system was carried out; its popularization within didactics on agricultural universities was suggested.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chowdhury S., Akram A. (2011): E-maintenance: Opportunities and Challenges. Proceedings IRIS, 68-81.
 2. Ebersbach S., Peng Z. (2008): Expert system development for vibration analysis in machine condition monitoring. Expert systems with applications, 4(1), 291-299.
 3. Gilabert E. i in. (2011): Optimizing e-maintenance through intelligent data processing systems.WCEAM 2011. The 6th annual World Congress on Engineering Asset Management, Cincinatti, Ohio, USA, Dostępny w Internecie: http://www.ipet.gr/~chrisem/publications.html
 4. Grudziński J. (2006): Technologie informacyjne w systemach doradczych zarządzania gospodarstwem rolnym. Inżynieria Rolnicza, 5(80), 205-213.
 5. Haider A., Koronios A. (2006): E-Prognostics: A step towards E-maintenance of Engineering Assets. JTAER, vol.1, iss.1, 43-51.
 6. Jantunen E. i in. (2009): E-maintenance, a means to high overall efficiency. Proc. Of the 4th Congress on Engineering Asset Management, 28-30 September 2009, Athens, Greece
 7. Jasiulewicz-Kaczmarek M., Piechowski M. (2012): E-UR. Narzędzie do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Agro-Przemysł, 2, 36-41.
 8. Jung B. i in. (2009): Conceptual framework for e-maintenance: Illustration by e-Maintenance technology and platforms. Annual Review in Control, 33, 220-229.
 9. Kajko-Mattson M. i in. (2011): Essential components of e-maintenance. Int. J. of Performability Eng. Vol.7, 6, 555-571.
 10. Lee J. i in. (2001): Draft Report NSF Workshop on Tether - free technologies for e-manufacturing e- Maintenance and e-Service at Univ. of Wisconsin Milwaukee/ Univ. of Michigan, www.imscenter.net
 11. Legutko S. (2009): Trendy rozwoju utrzymania ruchu urządzeń i maszyn. Eksploatacja i niezawodność, 2, 8-16.
 12. Muller A., Marquez A.C., Iung B. (2008): On the concept of e-maintenance: Review and Current research. Reliability Engineering and System Safety. 93, 1165-1187.
 13. Sun J.G., i in. (2002): Multi-agent based distributed chemical process monitoring and diagnosis, in: Proc. of 2002 Int. Conference on Machine Learning and Cybernetics, vol.2, 851-856.
 14. Wohlweng H. i in. (2005): E-diagnostics handbook: revision 2.1. Technology transfer, SEMATECH Manufacturing Initiative. [Dostęp 15-07-2012]. Dostępny w Internecie: http://www.sematech.org
 15. Materiały reklamowe firmy Canon. 2012. [Dostęp 15-07-2012]. Dostępny w Internecie: http://www.canon.pl
 16. Materiały reklamowe firmy John Deere. 2012. [Dostęp 15-07-2012]. Dostępny w Internecie: http://www.deere.pl
 17. Materiały reklamowe firmy Claas. 2012. [Dostęp 15-07-2012]. Dostępny w Internecie: http://www.claas.pl
 18. Raport z projektu Dynamite. 2009. [Dostęp 15-07-2012]. Dostępny w Internecie: http://www.dynamite.vtt.fi
 19. Modular Telematics Gateway and Satellite Module. Operator's Manual. 2012. [Dostęp 6-11-2012]. Dostępny w Internecie: http://stellarsupport.deere.com/en_GB/tech_pubs/manuals/index.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu