BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moskal Sebastian (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena efektywności finansowej inwestycji rzeczowych współfinansowanych ze środków unijnych
Financial Efficiency Evaluation of Tangible Investments, Co-Financed from European Union Funds
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 741-749, bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Inwestycje rzeczowe, Fundusze unijne, Efektywność finansowa
Real investments, EU funds, Financial efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Fundusze unijne stały się szansą dla polskich przedsiębiorców na wprowadzenie inwestycji w innowacje, które mają na celu poprawę konkurencyjności. Instytucje organizujące konkursy o dofinansowanie projektów wymagają wielu dokumentów od przedsiębiorców, w tym biznesplanu inwestycji. Jednym z wymogów jest stopa dyskonta na poziomie 5% dla analizy w cenach realnych oraz 8% dla analizy w cenach nominalnych. W artykule przedstawiono skutki takiego działania oraz zaproponowano obliczanie kosztu kapitału dla przedsiębiorstw nie notowanych na giełdzie.(abstrakt oryginalny)

European Union Funds have given Polish entrepreneurs a chance to introduce investments in innovations that are supposed to improve their competitive advantage. Institutions that decide which projects to choose for co-financing require many different documents including business plans of investments. One of the requirements is verifying financial efficiency of an investment using discounted cash flow methods. Entrepreneurs are obliged to use 5% discount rate for the analysis in real prices and 8% for the analysis in nominal prices. In this paper the author presents the results of such actions and proposes to calculate the cost of the capital for the enterprises not quoted on the stock market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Burnat-Mikosz M., Gwiazda M., Kosewska-Kwaśny M., Programy pomocowe oraz dotacje UE dla przedsiębiorców 2007-2013, C.H. Beck, Warszawa 2008.
  2. Damodaran A., Applied Corporate Finance, Wiley & Sons, New York 2010.
  3. Damodaran A., Finanse korporacyjne, Helion, Gliwice 2007.
  4. http://bossa.pl/index.jsp?layout=rn01&page=5&news_cat_id=74.
  5. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  6. Szczepański J., Szyszko L., Finanse przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
  7. Świerszcz K., Skuteczny biznesplan a fundusze europejskie, WWN, Wrocław 2010.
  8. www.dip.pl.
  9. www.mrrgov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu