BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pastusiak Radosław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wykorzystanie SSE w polityce inwestycyjnej Polski po roku 2020
Special Economic Zones in Polish Investment Policy after 2020
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 750-759, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne, Innowacje, Polityka inwestycyjna
Special economic zones, Innovations, Investment policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W 2010 r. w Polsce coraz częściej pojawiały się głosy, aby przedłużyć funkcjonowanie SSE o kolejne pięć lat, czyli do 2025 r. Działanie to ma pomóc inwestorom w pełniejszym wykorzystaniu przysługujących im ulg podatkowych, a pośrednio ma stanowić atut w walce o kolejne inwestycje zagraniczne. Przeprowadzone analizy teoretyczne oraz za pomocą modeli empirycznych wskazują, że wydłużenie funkcjonowania stref da spodziewane efekty gospodarcze, jednakże równie ważne są zewnętrzne warunki gospodarcze i odpowiednie reagowanie kraju założyciela na ich zmiany. Przykładem kraju bardzo atrakcyjnego dla inwestycji zagranicznych jest Francja, która wykorzystuje sieć parków technologicznych, przysługujących inwestorom technologicznym zwolnień podatkowych oraz głęboki rynek pracowniczy, zwłaszcza jeśli chodzi o specjalistów. Wydaje się, że jest to kraj, z którego Polska powinna brać przykład, jeśli chodzi o dalsze kierunki zmian polityki inwestycyjnej.(abstrakt oryginalny)

In 2010 we often heard that SEZ should function in Poland for 5 more years to 2025. The main reason of this is to create conditions for firms to fully use fiscal privileges. The analysis in theoretical and practical models shows that time of offering financial privileges is important for the efficiency of SEZ but as important is international economic environment outside the country. Among European countries France has created a very attractive investment climate. It uses a net of technological parks and fiscal reliefs for high-technological investments. Deep labour market is very important. This solution should be an example for Poland in the changes of our investment policy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Atrakcyjność inwestycyjna regionów i podregionów Polski 2007, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2007.
 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce na koniec 2007 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008. www.mg.gov.pl.
 3. Hamada K., An economic analysis of the duty free zone, "Journal of International Economics" 1974, vol. 4.
 4. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31 grudnia 2009 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
 5. Kalinowski T., Polska jako miejsce lokowania inwestycji niemieckich, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Gdańsk 2005.
 6. Stolper W., Samuelson P., Protection and real wages, "Review and Economics" 1941, vol. 8.
 7. Światowy Raport Inwestycyjny 2010.www.paiz.gov.
 8. Warr P.G., Export processing zones. The economics of enclave manufacturing, IBRD/World Bank, "Research Observer 4" 1989, no. 1, January.
 9. Warr P.G., Jakarta export processing zone: Benefits and costs,"Bulletin of Indonesian Economic Studies" 1983, vol. 19, no. 3.
 10. Winiarski B. (red.), Polityka ekonomiczna, AE, Wrocław 1992.
 11. World Investment Report 2008, UNCTAD, 2008, www.unctad.org.
 12. Woźniak A., Specjalne strefy mają szansę działać dłużej, "Rzeczpospolita" 2010, 30 lipca.
 13. Wu W., China's Shenzhen Special Economic Zone - a social benefit cost analysis, 1990.
 14. www.paiz.gov.pl.
 15. www.ambafrance-pl.org, 2010.
 16. www.invest-in-france.org/fr, 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu