BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kmiotek Krystyna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Uwarunkowania zaangażowania profesjonalnego pracowników na stanowiskach inżynierskich
The Conditions of Professional Commitment of Engineers
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 1161-1173, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zaangażowanie pracowników, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Pracownicy wiedzy, Badania ankietowe
Employees' engagement, Human Resources Management (HRM), Knowledge workers, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W literaturze przedmiotu powszechnie został zaakceptowany pogląd o wielowymiarowości przywiązania, które w dodatku może być nakierowane na różne cele/podmioty. W przypadku specjalistów istotne staje się nie tylko przywiązanie organizacyjne, ale również zaangażowanie profesjonalne. W artykule podjęto kwestię zaangażowania profesjonalnego pracowników na stanowiskach inżynierskich, w celu identyfikacji czynników mających wpływ na tę kategorię. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań, z których wynika, że zaangażowanie profesjonalne o charakterze emocjonalnym zależne jest od wykształcenia, zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia i projektowego charakteru pracy. Natomiast zaangażowanie profesjonalne o charakterze kalkulacyjnym zależne jest od stanu cywilnego, zajmowanego stanowiska i projektowego charakteru pracy. Wyniki analiz wskazują również, że zaangażowanie profesjonalne jest dodatnio skorelowane z emocjonalnym przywiązaniem organizacyjnym. (abstrakt oryginalny)

Theories of workplace commitment provide the arguments regarding its multiple-component structure (e.g., affective, normative and continuance) and multiple foci (e.g. organization, career, occupation). Two of them, e.g. professional commitment and organizational commitment are very important in the case of specialists. The aim of this paper is identification of the factors that influence professional commitment of engineers. The research shows the relationship between affective professional commitment and education, position, type of agreement, project working, age and tenure. But instrumental career commitment depends on marital status, position, project working, as well as age and tenure. The study found that professional commitment is positively related with affective organizational commitment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen, N.J., Meyer, J.P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, vol. 63, 1-18.
 2. Backer, H.S. (1960). Notes on the concept of commitment. American Journal of Sociology, vol. 66(1), 32-40.
 3. Bagrain, J.J. (2003). The dimensionality of professional commitment. South Africa Journal of Industrial Psychology, 29 (2), 6-9.
 4. Bańka, A., Bazińska, R., Wołowska, A. (2002). Polska wersja Meyera i Allen skali przywiązania do organizacji. Czasopismo Psychologiczne, Nr 8 (1), 65-74.
 5. Chang, J. Y., Choi, J. N. (2007). The Dynamic Relation Between Organizational and Professional Commitment of Highly Educated Research and Development (R&D) Professionals. The Journal of Social Psychology, vol. 147(3), 299-315.
 6. Cohen, A. (2007). Commitment before and after: An evaluation and reconceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, vol. 17, 336-354.
 7. Johnson, R. E., Groff, K. W., Taing, M. U. (2009). Nature of the Interactions among Organizational Commitments: Complementary, Competitive or Synergistic?, British Journal of Management, vol. 20, 431-447.
 8. Juchnowicz, M. (red.) (2007). Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. Warszawa: Difin.
 9. Kmiotek, K. (2014). Professional development as a motivator of Generation Y. Central Bohemia University International Conference Proceedings 2014 Innovation, Technology Transfer and Education. February 3-5, Prague, 153-161.
 10. Meyer, J.P., Herscovitch, L. (2001). Commitment in the workplace. Toward a general model, Human Resource Management Review, vol. 11, 299-326.
 11. Meyer, J.P., Stanley, L.J., Vandenberg, R.J. (2013). A person-centered approach to the study of commitment. Human Resource Management Review 23, 190-202.
 12. Morrow, P.C. (1993). The Theory and Measurement of Work Commitment. Greenwitch, Connecticut, London England: JAI Press INC.
 13. Redpath, L., Hurst, D., Devine, K. (2009). Knowledge workers, managers and contingent employment relationships. Personnel Review, vol. 38(1).
 14. Roehling, M. V., Cavanaugh, M. A., Moynihan, L. M., & Boswell, W. R. (2000). The nature of the new employment relationship: A content analysis of the practitioner and academic literatures. Human Resource Management, vol. 39, 305-320.
 15. Tsui, A.S., Wu, J.B. (2005). The new employment relationship versus the mutual investment approach: implications for Human resource Management. Human Resource Management, vol. 44 (2), 115-121.
 16. Yousaf, A., Sanders, K., Shipton, H. (2013). Proactive and politically skilled professionals: What is the relationship with affective occupational commitment? Asia Pacific Journal of Management, vol. 30, 211-230.
 17. Wang, X., Armstrong, A., (2004). An empirical study of PM professionals commitment to their profession and employing organizations, International Journal of Project Management, vol. 22, 377-386.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu