BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łącka Irena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Mezoekonomiczne aspekty innowacyjności polskiej gospodarki
Mesoeconomic Aspects of Innovativeness of Polish Economy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 413-425, tab., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Mezoekonomia, Innowacyjność regionu, Regionalne systemy innowacyjne (RSI)
Mesoeconomics, Regional innovation, Regional Innovation System
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą zbadania przyczyn zróżnicowania innowacyjności polskich regionów w aspekcie mezoekonomicznym. Autorka omawia istotę mezoekonomii jako nauki pozwalającej wyjaśnić gwałtowne zmiany w ostatnich latach w gospodarce światowej i polskiej. Wykorzystuje analizę mezoekonomiczną do przedstawienia regionalnego systemu innowacji i uwarunkowań procesów innowacyjnych w polskich regionach. Na podstawie wybranych wskaźników z zakresu nauki i techniki dotyczących województw, wyjaśnia przyczyny dysproporcji międzyregionalnych w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to study the causes of variety of Polish regions' innovativeness in the mesoeconomic aspect. The authoress discusses the essence of mesoeconomics as a science allowing to explain violent changes of the global and Polish economy in the last years. She uses the mesoeconomic analysis to present the regional innovation system and determinants of innovation processes in Polish regions. The authoress explains the causes of interregional disproportions featuring selected measures concerning science and technology in voivodeships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk M., Kulawczuk P. (red.), Przedsiębiorczość intelektualna i technologiczna XXI w., Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2009.
 2. Bywalec Cz., Mezoekonomia i megaekonomia - nowe wymiary ekonomii, [w]: Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania, red. K. Górka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1996.
 3. Cooke P., Morgan K., The Associational Economy: Firms, Regions and Innovation, Oxford University Press, Oxford 1998.
 4. Etzkowitz H., Leydesdorff, L. The Triple Helix of University-Industry-Government Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development, "EASST Review" 2001, no 14.
 5. Gorynia M., Jankowska B., Maślak E., Branża jako przedmiot badań w ekonomii, "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 3.
 6. Gralak A., Wzmacnianie zdolności konkurencyjnej regionów poprzez rozwój regionalnych systemów innowacji, "Roczniki Naukowe SERiA" 2008, t. X, z. 2.
 7. Hollanders H., 2006 European Regional Innovation Scoreboard, MERIT, Maastricht 2006.
 8. Jankowska B., Międzynarodowa konkurencyjność branży na przykładzie polskiej branży budowlanej w latach 1994-2001, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 9. Mamica Ł., Jednostki badawczo-rozwojowe w polskiej polityce innowacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 10. Matusiak K.B. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 11. Matusiak K.B. (red.), Ośrodki innowacji w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 12. Matusiak K.B. (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 13. Matusiak K.B., Guliński J. (red.), Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 14. Nauka i technika w Polsce w 2008 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 15. Pomykalski A., Procesy integracyjne w zarządzaniu innowacjami w regionie, [w:] Wiedza, innowacyjność a rozwój regionów, red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 16. Szerenos A., Sobczak D., Rola ośrodków naukowych w regionalnym systemie innowacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006, nr 11.
 17. Szultka S., Tamowicz P., Mackiewicz M., Regionalne strategie innowacji i systemy innowacji. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 18. Wilmańska A. (red.), Innowacyjność 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 19. Wojnicka E., Interakcje w procesie innowacyjnym jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw - publikacja podsumowująca, red. M. Górzyński, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2006.
 20. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Podręcznik Oslo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu