BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polak Ewa (Uniwersytet Gdański), Polak Waldemar (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wybrane koncepcje BIZ
Selected Concepts of FDI
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 760-769, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Opcje rzeczowe
Direct investments, Foreign investment, Real option
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie jest próbą analizy wybranych koncepcji teoretycznych bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Wśród wielu różnorodnych interpretacji dotyczących BIZ, tylko niektóre trafnie analizują najbardziej istotne uwarunkowania i mechanizmy bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W szczególności koncepcje te starają się wyjaśnić podstawowe determinanty lokowania przez inwestorów kapitałów za granicą. Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu interpretacje mogą stanowić punkt wyjścia do nowych, doskonalszych teorii.(abstrakt oryginalny)

The study is an attempt to analyse a few chosen theoretical concepts of Foreign Direct Investment (FDI). Among many various interpretations concerning FDI only a few precisely analyse the most important factors and mechanisms of FDI. In particular these concepts are trying to explain basic determinants of investing capital by foreign investors. Interpretations presented in this study may constitute the point of departure for new, more perfect theories.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Buckley A., Inwestycje zagraniczne. Składniki, wartości i ocena, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Buckley P.J., Foreign Direct Investment by Small and Medium Sized Enterprises: The Theoretiocal Background, "Small Business Economics" 1999, no. 1, reprint [w:] D.B. Audretsch (red.), SMEs in the Age of Globalization, An Elgar Reference Collection, Cheltenham-Northampton 2003, s. 126-137.
 3. Dunning J.H., The eclectic paradigm of international production: A restatement and some possible extensions, "Journal of International Business Studies" 2005, no. 1.
 4. Dunning J.H., Trade location of economic activities and the MNE: A search for an eclectic approach, [w:] P.M. Wijkman (red.), The International Allocation of Economic Activities. Proceedings of a Nobel Symposium held at Stockholm, London-Basingstoke 2004, s. 395-418.
 5. Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2004.
 6. Latocha T., Lokalizacja produkcji międzynarodowej a procesy integracji europejskiej, "Studia Europ�ejskie" 2002, nr 3.
 7. Nachum L., Motivations for foreign direct investment: Implications for FDI in Eastern Europe. A summary of the literature, [w:] J. Witkowska, Z. Wysokińska (red.), Motivations of Foreign Direct Investors and Their Propensity to Exports in the Context of European Integration Process. Empirical Studies with Special Reference to Eastern Central European Countries, University of Łódź, Łódź 2003, s. 7-25.
 8. Patora-Wysocka U.Z., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Hiszpanii. Symetria czy problem różnic, Warszawa 2006.
 9. Rutkowski A., Podejście opcyjne w wycenie przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 11.
 10. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 11. Witkowska J., Motywy inwestorów zagranicznych - aspekty porównawcze, [w:] Z. Olesiński (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, PWE, Warszawa 1998, s. 70-86.
 12. Witkowska J., Wysokińska Z., Umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw a procesy integracji europejskiej. Aspekty teoretyczne i empiryczne, WydawnictwoUniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 13. Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym handlu towarami technologicznie intensywnymi (high-tech), "Studia Europejskie" 2002, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu