BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Czesław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Dobór menedżerów w grupach kapitałowych
Chief Executive Officers' Selection in Holdings
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 856-863, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Grupa kapitałowa, Doskonalenie kadr kierowniczych, Polityka personalna
Capital group, Management staff development, Personnel policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono problematykę doboru na stanowiska menedżerskie w grupach kapitałowych. Zaprezentowano zasady, jakimi powinni kierować się decydenci odpowiedzialni za rekrutację i selekcję na te stanowiska, a także omówiono korzyści i wady unii personalnej jako wyznacznika doboru kandydatów na członków rad nadzorczych oraz członków zarządów spółek zależnych. Dokonano również oceny możliwości i zasadności wykorzystania Assessment Center oraz testów psychologicznych jako narzędzi doboru kadry kierowniczej w grupach kapitałowych.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the problem of selection on CEO posts in holdings. The principles of selection processes on managerial posts in holdings are described. Advantages and disadvantages of "personal union" treated as a determinant of the supervisory boards and boards' members selection in subsidiaries are also presented. The evaluation of Assessment Center and psychological tests as the "tools of selection" on managerial boards in holdings is made too.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor - kreator - inspirator, Wydawnictwo Akade, Katowice 2000.
  2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  3. Lachiewicz S., Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
  4. Lessem R.S., Managing Corporate Culture, Gower, Aldershot 1996.
  5. Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
  6. Lock D. (red.), Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  7. Romanowska M., Trocki M., Wawrzyniak B., Grupy kapitałowe w Polsce, Difin, Warszawa 1998.
  8. Nogalski B., Walentynowicz P. (red.), Zarządzanie w grupach kapitałowych. Aspekty organizacyjne, finansowe, właścicielskie i personalne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu