BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewicka Dagmara (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Książek Dawid (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Rola zaufania jako czynnika wzmacniającego zaangażowanie afektywne pracowników w polskich organizacjach
Organizational Trust as a Factor Creating a Affective Commitment of Employees in Polish Organizations
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 1174-1185, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Zaufanie, Zaufanie organizacyjne, Zaangażowanie pracowników
Enterprises, Trust, Organizational trust, Employees' engagement
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD, Artykuł powstał w ramach grantu naukowego nr 18/18.200.263 (nr umowy UMO-2011/03/B/HS4/04 152), "Wpływ zaufania organizacyjnego na zaangażowanie pracowników" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
Abstrakt
Zaufanie stanowi fundament społecznych interakcji, umożliwia współpracę, realizację nowych pomysłów oraz wprowadzanie innowacji. W zarządzaniu współczesną organizacją staję się więc jednym z istotnych źródeł uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Z kolei zaangażowanie (przywiązanie) afektywne pracowników to także istotna wartość dla organizacji przekładająca się na wyniki zatrudnionych pracowników czy relatywnie niską intencję odejścia (zmiany pracy). Niniejszy artykuł prezentuje wpływ trzech aspektów zaufania organizacyjnego: instytucjonalnego, horyzontalnego i wertykalnego na zaangażowanie afektywne pracowników. Celem opracowania było wykazanie związku pomiędzy poziomem zaufania organizacyjnego a poziomem zaangażowania afektywnego pracowników. Sprawdzenie korelacji między wyżej wymienionymi czynnikami przeprowadzono za pomocą modelu ekonometrycznego, utworzonego w oparciu o dane uzyskane z badania w grupie 538 respondentów. (abstrakt oryginalny)

Trust is the foundation of social interaction necessary for cooperation, execution of new ideas and innovation. Thus, for the management of a modern organization, trust becoming the one of the most important source of competitive advantage. Moreover, affective commitment of employees is important value for organization which is connected with employee performance and law intention of changing job. This paper presents reflections on the relationship between institutional trust, horizontal trust, vertical trust and affective commitment of employees. Measurement and analysis is based on econometric model which was created using a survey among 538 respondents. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamik, A. (2010). Managing relationships as a tool supporting enterprising actions in conditions of competitive economy. W: D. Lewicka (red.), Organisation management. Competitiveness, social responsibility, human capital, Kraków: Wydawnictwa AGH.
 2. Ashleigh, M.J., Nandhakumar, J. (2007). Trust and technologies: Implications for organizational work practices, Decision Support Systems, t. 43, pp. 607-617.
 3. Dirks, K., Ferrin, D. (2002). Trust in leadership: meta-analytic findings and implications for research and practice, Journal of Applied Psychology, Vol. 87 No. 4, pp. 611-28.
 4. Ellonen, R., Blomqvist, K., Puumalainen, K. (2008). The Role of Trust in Organisational Innovativeness, European Journal of Innovation Management, 11(2), pp. 160-181.
 5. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M. (2009). Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Kraków: Wydawnictwo Oficyna.
 6. Hakanen, J.J., Perhoniemi, R., Toppinen-Tanner, S. (2008). Positive Gain Spirals at Work: From job resources to work engagement, personal initiative and work-unit innovativeness, Journal of Vocational Behavior, Nr 73, pp. 78-91.
 7. Juchnowicz, M. (2010). Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja, kontrowersje, aplikacja. Warszawa: PWE.
 8. Korpus, J. (2008). Ocena jakości środowiska pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W: Zastosowanie metod statystycznych w badaniach naukowych III. StatSoft Polska, www.statsoft.pl/czytelnia/artykuly/Ocena_jakosci.pdf (10.01.2014).
 9. Lam, W., Liu, Y. (2014). The identity-based explanation of affective commitment, Journal of Managerial Psychology, Nr 29 (3), 321-340.
 10. Lewicka, D. (red.) (2013). Zapobieganie patologiom organizacji. Warszawa: PWN.
 11. Krot, K., Lewicka, D. (2011). Human side of innovation-individual and organizational environment-related aspects: the case of IBM, International Journal of Innovation and Learning, 9 (4).
 12. Lewicka, D. (2010), The impact of HRM on creating proinnovative work environment, International Journal of Innovation and Learning, 7 (4).
 13. Lewicka, D. (2012). Relacje między zaufaniem horyzontalnym, współpracą i kulturą proinnowacyjną, Organizacja i Kierowanie, Nr 3, s. 11-25.
 14. Lewicka, D., Michniak, J. (2013). Relacje między zaufaniem, zaangażowaniem oraz jakością środowiska pracy w firmach sektora MPŚ. W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer SA.
 15. Meyer, J.P., Hersovitch, L. (2001). Commitment in the Workplace: Towards a general model, Human Resource Management Review, Nr 11, 299-326.
 16. Neves, P., Caetano, A. (2009). Commitment to change: Contributions to trust in the supervisor and work outcomes, Group and Organization Management, Nr 34, 623-644.
 17. Peppers, D., Rogers, M. (2013). Extreme trust: the new competitive advantage, Strategy and Leadership, Nr 41, 31-34.
 18. Rich, B.L., Lepine, J. A., Crawford, E.R. (2010). Job Engagement: Antecedents and effects on job performance, Academy of Management Journal, Nr 53, 617-635.
 19. Salanova, M., Augut, S., Peiro, J.M. (2005). Linking Organizational Resources and Work Engagement to Employee Performance and Customer Loyalty: The mediating role of service climate, Journal of Applied Psycho, Nr 90, 1217-1227.
 20. Sankowska, A. (2011). Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna. Warszawa: Difin.
 21. Schaufeli, W.B., Taris, T.W., Bakker, A.B. (2006). Dr Jekyll and Mr Hyde: On the Differences between Work Engagement and Workaholism. W: R. J. Burke (red.), Research Companion to Working Time and Work Addiction, Northampton: Edward Elgar.
 22. Schoemmel, K., Jonsson, T. (2014). Multiple Affective Commitments: quitting intensions and job performance, Employee Relations, Nr 33, 516-534.
 23. Walecka, A., Zakrzewska-Bielawska, A. (2013). Organizacja w procesach zmian - w drodze do elastyczności i innowacyjności. W: A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer.
 24. Xanthopoulou, D., Bakker, A.B., Demerouti, E., Schaufeli, W.B. (2009). Work Engagement and Financial Returns: A diary study on the role of job and personal resources, Journal of Occupational and Organizational Psychology, Nr 82, 183-200.
 25. Zakrzewska-Bielawska, A. (2013). Zasobowe uwarunkowania koopetycji w przedsiębiorstwach high-tech. Przegląd Organizacji Nr 2.
 26. Zeffane, R., Connel, J. (2003). Trust and HRM in the new Millennium, International Journal of Human Resource Management, Nr 14(1), 3-11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu