BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jajuga Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Osiemdziesiąt lat analizy fundamentalnej
Eighty Years of Fundamental Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 185-192, rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Presja na wyniki krótkoterminowe, Analiza fundamentalna, Wycena akcji, Historia myśli ekonomicznej
Short-termism, Fundamental analysis, Equity valuation, History of economic thought
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Artykuł jest kolejną pracą z cyklu opisującego najważniejsze osiągnięcia teorii finansów, którą autor publikuje w serii "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia". Rozważania dotyczą analizy fundamentalnej, która jest klasycznym podejściem wspierającym podejmowanie decyzji w zakresie inwestycji finansowych. Podejście to ma źródło w dociekaniach naukowych. Obecnie mija osiemdziesiąt lat od daty, którą można uznać za początek nowoczesnej analizy fundamentalnej. Jest to przesłanka do przedstawieniu kilku faktów i uwag związanych z tym klasycznym obszarem finansów. W ostatniej części artykułu przedstawiono wyzwania stojące przed analizą fundamentalną. Skupiono się na dwóch najważniejszych: krótkoterminowości oraz uwzględnieniu czynników psychologicznych przy podejmowaniu decyzji. (abstrakt oryginalny)

The article is another work in the series describing major achievements of the theory of finance, which author has published in series "Finance, Financial Markets, Insurance". Considerations concern the fundamental analysis, which is the classical approach supporting financial investment decisions. This approach has its roots in scientific investigations. Currently, 80 years is passing from the date that can be considered as the beginning of modern fundamental analysis. It is the occasion for the presentation of some facts and observations relating to this classic area of finance. The challenges faced by fundamental analysis were presented in the last part of the article. The Author focused on the two most important ones: short-termism and psychological factors, which are taken into account when making decisions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buffett W.E. (1997), The Essays of Warren Buffett: Lessons for Corporate America, Library of Congress, Washington.
 2. De Witt J. (1671), Waerdye van lyf-renten naer proportie van los-renten, Haga.
 3. Fisher I. (1907), The Rate of Interest. Its Value, Determination and Relation to Economic Phenomena, MacMillan, New York.
 4. Fisher I. (1930), The Theory of Interest, as Determined by Impatience to Spend Income and Opportunity to Invest it, MacMillan, New York.
 5. Graham B. (1949), The Intelligent Investor, the Definite Book on Value Investing, Harper Collins, New York.
 6. Graham B., Dodd D.L. (1934), Security Analysis: Principles and Technique, Mc Graw-Hill, New York.
 7. Halley E. (1861), Of Compound Interest, "The Assurance Magazine and Journal of the Institute of Actuaries", vol. 9, s. 259-269.
 8. Jajuga K. (2000), Od Bacheliera do opcji egzotycznych, czyli sto lat teorii rynków finansowych, w: Rynek kapitałowy.
 9. Skuteczne inwestowanie, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 37-48.
 10. Jajuga K. (2002), 50 lat teorii portfela, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 636-644.
 11. Jajuga K. (2004), Trzydzieści lat nowoczesnej teorii wyceny instrumentów pochodnych, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 55-64.
 12. Jajuga K. (2007), 25 lat ekonometrii finansowej, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 91-100.
 13. Jajuga K. (2008), Trzydzieści lat współczesnych finansów behawioralnych, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 42-52.
 14. Jajuga K. (2010), 45 lat teorii efektywnego rynku kapitałowego, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 7-16.
 15. Jajuga K. (2013), Równowaga rynku kapitałowego - pół wieku historii rodziny CAPM, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 181-192.
 16. Merton R.C. (1974), On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates, "Journal of Finance", vol. 29, s. 449-470.
 17. Pinto J.E., Henry E., Robinson T.R., Stowe J.D. (2010), Equity Asset Valuation, 2nd Edition, Wiley, New York.
 18. Williams J.B. (1938), The Theory of Investment Value, Harvard University Press, Cambridge.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu