BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poteraj Jarosław (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Tytuł
Efektywność pięciu powszechnych towarzystw emerytalnych z czołówki rynkowej
Efficiency of the Market Top-Five Public Pension Societies
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 782-792, rys., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Towarzystwa emerytalne, Emerytury
Pension fund companies, Pensions
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Commercial Union, Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
, , ,
Abstrakt
Na przykładzie pięciu powszechnych towarzystw emerytalnych z rynkowej czołówki autor dokonuje analizy efektywności w dwóch perspektywach poznawczych - przedsiębiorstwa i właścicieli. Wykorzystanymi metodami badawczymi były obliczenie wskaźnika ROE oraz metoda NPV, wzbogacona obliczeniem IRR. W podsumowaniu autor stwierdził, że w przypadku wskaźnika ROE cztery analizowane przedsiębiorstwa (CU, ING, PZU oraz AIG) wykazują bardzo wysoką efektywność działania w ostatnich latach - w 2008 r. na poziomie około 50% dla CU oraz ING, a powyżej 30% dla AIG oraz PZU, AXA zaś uzyskał w 2008 r. wartość ROE około -5%. W długoterminowej perspektywie właścicielskiej, mierzonej wartością IRR, istnieje duże zróżnicowanie analizowanych projektów. Najwyższe oceny na poziomie ponad 26% uzyskuje projekt ING, najniższe zaś (0,81%) projekt AXA. Projekt realizowany przez CU uzyskał najbardziej korzystną ocenę w perspektywie bieżącej działalności, a projekt realizowany przez ING w perspektywie właścicielskiej. W obydwu perspektywach najgorsze wyniki uzyskał projekt AXA.(abstrakt oryginalny)

On the base of the top-five public pension societies the author makes the efficiency analysis in two scientific perspectives - of the company and of the owners of capital. Research methods used by the author were ROE indicator method and NPV method, enriched by IRR method. In the summary the author concludes that in the case of ROE indicator four analysed companies (CU, ING, PZU and AIG) revealed in the last years very high efficiency - in 2008 on the level about 50% for CU and ING, and over 30% for AIG and PZU, and only AXA revealed in 2008 ROE value -5%. In the long-term owners perspective, measured by IRR, there is a great diversity between analysed projects. The highest marks on the level of over 26% were received by ING project, and the worst by AXA project (0.81%). CU project received the best mark in present perspective and ING project in the long-term owners perspective. In both perspectives, the worst effects were received by AXA project.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dudycz T., Harmol M., Skoczylas W., Niemiec A., Finansowe wskaźniki sektorowe - pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności, "Rachunkowość" 2005, nr 3.
  2. http://stooq.pl/q/d/?s=wig (pobrano 20.11.2009).
  3. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  4. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
  5. Ustawa z 28 sierpnia 1997 o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, DzU 2004 nr 159, poz. 1667, tekst jednolity wraz ze zmianami.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu