BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecki Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Problemy wzrostu i organizacyjny rozwój w rosnących przedsiębiorstwach - podstawy teoretyczne konceptualnego modelu badawczego
Growing Pains and Organizational Development in Growing Enterprises - Theoretical Background of a Conceptual Model
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 856-868, rys., bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Badania empiryczne
Enterprise growth, Enterprise development, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD, Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS4/06543
Abstrakt
W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne modelu badawczego dotyczącego powiązań między wzrostem przedsiębiorstwa, rozwojem organizacyjnym, organizacyjnymi problemami wzrostu, organizacją pozytywną, organizacyjnym uczeniem się, czynnikami wysokiej efektywności i efektywnością finansową. Przedstawiono metodykę opracowania własnych skal do pomiaru organizacyjnego rozwoju i organizacyjnych problemów wzrostu, a także testowania hipotez wyprowadzonych z literatury oraz z przeprowadzonych wywiadów z menadżerami. (abstrakt oryginalny)

The article presents a theoretical model that attempts to connect the following constructs: enterprise growth, organizational development, growing pains, organizational learning, positive organization, high performance factors and financial performance. The article presents theoretical background of the model. It also presents a methodology used to develop own scales for measuring organizational development and organizational growing pains as well as to test hypothesis developed on the base of literature review and intrerviews with managers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Abetti, P.A. (2001). Accelerated growth: helping companies get and stay on the fast track, International Journal of Manufacturing Technology and Management 3.1, s. 15-30.
 2. Ansoff, I. (1957). Strategic for Diversification, Harvard Business Review, 35, 5, s. 113-119.
 3. Banaszyk, P., Cyfert, Sz. (2007). Strategiczna odnowa przedsiębiorstwa, Warszawa: Difin, s. 25.
 4. Bełz, G. (2011). System zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw, Wrocław: Wydawnictwo UE, s. 97.
 5. Birch, D., Haggerty, A., Parsons, W. (1994). Corporate Almanac, Minnessota: Connetics Inc.
 6. Bratnicki, M. (2001). Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania. Katowice, Gnome.
 7. Bratnicki, M. (2008). Strategiczne dynamizowanie organizacji. Problem i rozwiązanie. W: R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 8. Bratnicki, M., Butrym, K. (2010). Operacjonalizacja problemów rozwoju i ich związek z efektywnością organizacji. W: Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 94, s. 60-67.
 9. Bratnicki, M., Gabryś, B.J., Kulikowska-Pawlak, M. (2010). Problems of entrepreneurial growth: the construct, dimensionality and relations with effectiveness. W: T. Kaczmarek, J. Rojek, (red.), Dilemmas of the contemporary economy facing global changes, Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, s. 335-352.
 10. Bratnicki, M., Zbierowski, P. (2007). High Performance (HP) SMEs - Organizational Success from HP and Positive Perspectives. Referat zaprezentowany na konferencji Institute for Small Business and Entrepreneurship, Glasgow.
 11. Bryman, A., Bell, E. (2011). Business research methods, 3rd edition. Oxford University Press.
 12. Clark, D., Berkeley, N., Steuer, N. (2001). Attitudes to growth among owners of small and medium-sized enterprises and the implications for business advice: some evidence from the clothing industry in Coventry, International Small Business Journal 19.3, s. 72-77.
 13. Davidsson P., Achtenhagen L., Naldi L. (2005). Research on Small Firm Growth: A Review, European Institute of Small Business.
 14. Davidsson, P. (1991). Continued entrepreneurship: Ability, need, and opportunity as determinants of small firm growth, Journal of Business Venturing 6.6, s. 405-429.
 15. Ferguson, G.A., Yoshio T. (2009). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Flamholtz, E.G., Randle, Y. (2012). Growing pains: Transitioning from an entrepreneurship to a professionally managed firm. John Wiley & Sons.
 17. Gabryś, B.J., Bratnicki, M. (2010). Temporal nature and characteristics of corporate entrepreneurship. Growth and renewal implications, Management Sciences 5 PN 148, red. J. Skalik, G. Bełz, Wrocław: Wydawnictwo UE.
 18. Gadomska-Lila, K. (2014). Rola praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w procesie dopasowania organizacyjnego. Marketing i Rynek, 5, s. 972-978.
 19. Gancarczyk, M. (2007). Firmy wzrostowe w polityce wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Organizacja 100.1, s. 72.
 20. Godziszewski, B. (2010). Zasobowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa W: M.J. Stankiewicz, (red.), Pozytywny potencjał organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania. Toruń: TNOiK "Dom Organizatora".
 21. Goold, M. (1999). The growth imperative, Long Range Planning 32.1, s. 127-129.
 22. Hambrick, D.A., Crozier, L.M. (1985). Stumblers and stars in the management of rapid growth, Journal of Business Venturing, 1.1, s. 31-45.
 23. Kathuria, R., Joshi, M.P., & Porth, S.J. (2007). Organizational alignment and performance: past, present and future. Management Decision, 45(3), s. 503-517.
 24. Krzakiewicz, K. (2008). Zarządzanie antykryzysowe w organizacji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 22.
 25. Kotarbiński, T. (1961). Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Warszawa 1961, Ossolineum.
 26. MacMillan, I.C., Day D.L. (1988). Corporate ventures into industrial markets: Dynamics of aggressive entry, Journal of Business Venturing 2.1, s. 29-39.
 27. Moreno, A.M., J.C. Casillas. (2000). High-growth enterprises (Gazelles): An conceptual framework, Departamento de Administración y Marketing, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Sevilla.
 28. Murphy, G.B., Trailer J.W., Hill R.C. (1996). Measuring performance in entrepreneurship research, Journal of Business Research 36.1, s. 15-23.
 29. Leitch, C., Hill, F., Neergaard, H. (2010). Entrepreneurial and business growth and the quest for a "comprehensive theory": tilting at windmills? Entrepreneurship Theory and Practice, 2010, Vol. 34, No. 2.
 30. Low, M.B., MacMillan I.C. (1988). Entrepreneurship: Past research and future challenges, Journal of Management 14.2, s. 139-161.
 31. Nadler, D.A., Tushman, M.L. (1980). A model for diagnosing organizational behavior. Organizational Dynamics, 9(2), s. 35-51.
 32. Nicholls-Nixon, Ch.L. (2005). Rapid growth and high performance: The entrepreneur's "impossible dream?", The Academy of Management Executive 19.1, s. 77-89.
 33. Penrose, E. (1959). The theory of the growth of the firm, Oxford University Press, New York.
 34. Peters, T.J., Waterman R.H. (1982). In search of excellence: Lessons from America's best-run companies, New York: Harper & Row.
 35. Peters T.J., Waterman R.H. (2011). W poszukiwaniu doskonałości w biznesie. Doświadczenia najlepiej zarządzanych firm Ameryki, Warszawa: MT Biznes.
 36. Phelps, R., Adams R., Bessant R. (2007). Life cycles of growing organizations: A review with implications for knowledge and learning, International Journal of Management Reviews 9.1, s. 1-30.
 37. Pierścionek, Z. (2003). Strategie rozwoju firmy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 38. Probst, G., Raisch S. (2005). Organizational crisis: The logic of failure, The Academy of Management Executive 19.1, s. 90-105.
 39. Skalik J. (2012). Kulturowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju organizacji gospodarczych, W: B. Mikuła (red.). Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny.
 40. Stankiewicz, M.J. (red.), (2010), Pozytywny potencjał organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Toruń: TNOiK "Dom Organizatora".
 41. Wiklund, J. (1998). Small firm growth and performance: Entrepreneurship and beyond. Internationella Handelshögskolan.
 42. Wiklund J., Shepherd D. (2003). Aspiring for, and Achieving Growth: The Moderating Role of Resources and Opportunities, Journal of Management Studies 40.8, s. 1919-1941.
 43. Waal A. de. (2012). Characteristics of high performance organisation, Journal of Management Research, vol. 4, no. 4.
 44. Zahra, S.A., Sapienza, H.J., Davidsson, P. (2006). Entrepreneurship and dynamic capabilities: a review, model and research agenda, Journal of Management Studies 43.4, s. 917-955.
 45. Zbierowski, P. (2012). Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności. Warszawa, Wolters Kluwer.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu