BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosiński Rafał (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Istota i znaczenie fiskalne podatków majątkowych w Polsce
Essence and Meaning of Fiscal Property Taxes in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 803-812, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Podatki, Gmina, Obciążenia podatkowe
Taxes, District, Tax burdens
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę i zróżnicowanie opodatkowania podatkami majątkowymi, zwłaszcza w odniesieniu do działalności gospodarczej, oraz poddano analizie struktury i dynamiki wielkość wpływów fiskalnych gmin z podatków majątkowych w Polsce w latach 2007-2009. Podatki majątkowe w Polsce stanowią główne źródło dochodów podatkowych gmin. Gmina ma pośredni wpływ na kształtowanie się wielkości uzyskiwanych dochodów poprzez ustalanie wysokości stawek podatkowych i wprowadzanie ewentualnych ulg i zwolnień przedmiotowych.(abstrakt oryginalny)

The article presents the essence of taxes and property tax differentiation, in particular in relation to business activity, and analyzes the structure and dynamics of the size of fiscal revenues from the community property taxes in the years 2007-2009. Property taxes in Poland are the main source of tax revenue of a community. The community has an indirect influence on the size of the income distribution deciding about tax rates and introducing reliefs and tax exemptions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Litwińczuk H., Karwat P., Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. I, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 2. Pomorska A. (red.), Polski system podatkowy, założenia a praktyka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 3. Rosiński R., Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań, Difin, Warszawa 2010.
 4. Sobiech J., Denek E., Wierzbicki J., Wolniak J., Finanse publiczne, PWN, Warszawa 1997.
 5. Ustawa z dnia 2 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, DzU 2004 nr 142, poz. 1514 ze zm.
 6. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, DzU 2006 nr 136, poz. 969 ze zm.
 7. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, DzU 2002 nr 9, poz. 84 ze zm.
 8. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, DzU 2005 nr 41, poz. 399 ze zm.
 9. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, DzU 2002 nr 200, poz. 1682 ze zm.
 10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, DzU 2006 nr 183, poz. 1353 ze zm.
 11. www.mf.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu